Marineschepen.nl
 
   
 

Dienst der Hydrografie

Bookmark and Share
Laatst aangepast: 16-02-2019

Goede zeekaarten zijn voor schepen van groot belang. Met behulp van kaarten kan een schip om veilig varen, immers gegevens over stromingen, zandbanken, vuurtorens staan op de kaart. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine zorgt voor deze kaarten sinds 1875. De belangrijkste taak betreft het in kaart brengen van deze gebieden, het uitgeven van zeekaarten en de daarmee samenhangende nautische publicaties. Het werkgebied omvat het gehele Nederlands continentaal plat en de wateren in het Caribisch gebied.

Voor de uitvoering beschikt de Koninklijke Marine over Zr.Ms. Snellius en Zr.Ms. Luymes, zij houden dagelijks de veranderingen van de vaarwegen en zeebodem bij. Oůk wrakken en vreemde obstructies onder water worden onderzocht en in kaart gebracht.Bij de Dienst der Hydrografie in Den Haag, worden de meetgegevens en verder relevante informatie verzameld. Uiteindelijk worden uit de databank de zeekaarten, hydrografische kaarten, zeemansgidsen, stroomatlassen en Berichten aan Zeevarenden (BaZ) gepubliceerd. De verkoop van deze nautische publicaties vindt plaats via een netwerk van agenten.

De uitgebreide nautische kennis en expertise van de Dienst der Hydrografie ondersteunt de Koninklijke Marine bij haar operaties. Dit is tevens een reden waarom de Koninklijke Marine een Dienst der Hydrografie heeft.

Hr.Ms. Snellius
Hr.Ms. Snellius, ťťn van de twee schepen.

Civiele schepen (van bedrijven of Rijkswaterstaat) zouden nooit een kust in kaart kunnen brengen waar zeemijnen liggen of ander gevaar dreigt. Door de uitgebreide nautische kennis en expertise worden ook ondersteunende diensten bewezen aan het opereren van de Koninklijke Marine. Deze diensten omvatten zowel hydrografische-, oceanografische-, meteorologische-, als marine geodetische informatie.

Nationaal werkt de Dienst der Hydrografie nauw samen met de Directie Noordzee van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat binnen de federatie 'Nederlands Hydrografisch Instituut' (NHI). Internationaal wordt samengewerkt binnen de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) te Monaco. De Dienst der Hydrografie verzorgt niet alleen nautische publicaties.De kaarten die door de Dienst der Hydrografie worden gemaakt, zijn te verdelen in Navigatie kaarten en Overige kaarten (routekaarten, planningkaarten, stroomkaarten).
De kaarten worden van oudsher gedrukt op kaartpapier, momenteel in de zeevaart nog steeds het meest gebruikelijk. Daarnaast zijn er sinds 1998 Elektronische kaarten, ENC's, op de markt als de officiŽle vervanger van de papieren zeekaart. Aan boord van de schepen van de Zeven ProvinciŽn klasse worden ook elektronische kaarten gebruikt.
Map van hydrografische kaart


Zeekaart

De hydrografische kaarten zijn bestemd voor beroeps- en recreatievaart. Van deze serie, bestaande uit 8 atlassen, komt jaarlijks in het voorjaar een nieuwe, geheel bijgewerkte editie uit. Op de kaartflap wordt aangegeven tot welke weekuitgave van de BaZ de kaartserie is bijgewerkt; de kaartgebruiker dient de kaarten bij te houden aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ).
Elke atlas bevat een legenda met alle op deze kaarten voorkomende afkortingen en symbolen; de kaarten hebben een andere kleurstelling en symbolisatie dan de zeekaarten m.b.t. lichten, lichtsectoren, betonning, bebakening e.d., maar wijken in essentie nauwelijks af van de internationale normen. Verder wordt veel aanvullende informatie voor de specifieke doelgroep en voor de recreatievaart gegeven.
Het karteergebied betreft de Nederlandse en Belgische Kust, Waddenzee, Deltagebied en IJsselmeer.De zeekaarten zijn bestemd voor de internationale beroepsvaart. Nederland geeft vele internationale kaarten uit, die door andere landen overgenomen worden ; tevens neemt Nederland ook buitenlandse internationale kaarten over. Het karteergebied betreft de Zuidelijke Noordzee en het Caraibisch gebied.
De hydrografische diensten van Groot BritanniŽ en Nederland geven gezamenlijk een aantal internationale zeekaarten als co-productie uit; dit houdt in dat Nederland deze kaarten produceert en dat Groot BritanniŽ zorg draagt voor het drukken hiervan. Deze kaarten kunnen aan de hand van de Nederlandse Berichten aan Zeevarenden( BaZ) of de Britse Notices to Mariners (NtM) bijgehouden worden.

Naast internationale kaarten zijn er ook nationale. Deze beslaan hoofdzakelijk het Waddengebied en het Caribische deel van het Koninkrijk.Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
De zee en haar betekenis
Taken van de marine
Korps Mariniers
Mijnendienst
Onderzeeboten
Dienst der Hydrografie

Marine uniformen
Rangen en standen

Gerelateerde artikelen
Snellius klasse