Marineschepen.nl
 
   
 

Taken van het Korps Mariniers

Bookmark and Share
Laatst aangepast: 02-11-2011

Korps Mariniers introductie
Oprichting Korps Mariniers
Taken Korps Mariniers
Samenwerkingsverbanden
Materieel

Het Korps Mariniers heeft vier taken: nationale taken, Koninkrijkstaak, NAVO-taken en internationale vredes- en veiligheidstaken. Wat de nationale taken betreft houdt deze het leveren van verschillende vormen van militaire bijstand in, zowel in Nederland als in de West. Voor deze eilanden geldt dat het Korps Mariniers (als onderdeel van de Koninklijke Marine) zich ook bezig houdt met de verdediging hiervan.

De derde taak is de NAVO-taak. Hiervoor levert het Korps Mariniers eenheden aan de NAVO. De NAVO heeft ondermeer de United Kingdom/Netherlands Amphibious Force (UK/NL AF) tot zijn beschikking, een samenwerkingsverband van de Britse en Nederlandse marine. De kern van de Nederlandse bijdrage hieraan, alles bij elkaar zo'n duizend man, bestaat uit het 1ste mariniersbataljon. Een tweede bataljon is beschikbaar voor de High Readiness Initial Entry Forces van de NAVO. Sinds enige tijd neemt het Korps Mariniers ook deel aan de Multinational Amphibious Task Force (MNATF), een snel inzetbare amfibische strijdmacht voor de Zuidflank van het NAVO-verdragsgebied. Verder doet het samen met Italiaanse, Franse en Britse collega's mee aan het Europees Amfibisch Initiatief.

In de NAVO-taken komt niet alleen het amfibisch specialisme naar voren maar ook de kennis en ervaring op het gebied van operaties in bergachtig terrein, al dan niet onder arctische omstandigheden. Vooral de trainingsfaciliteiten in Noord-Noorwegen maken het mogelijk dat het Korps Mariniers deze kennis en ervaring op peil kan houden. Eenheden van het Korps Mariniers gaan jaarlijks naar bergachtige gebieden zoals Noorwegen en Zweden om onder extreme weers- en terreinomstandigheden te oefenen.


Een marinier op patrouille in Irak.

De vierde en laatste taak is het leveren van een bijdrage aan het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. In het kader van deze taak heeft het Korps Mariniers binnen een week een bataljon inzetbaar voor VN-operaties. Ook leverde het korps lange tijd waarnemers voor VN-operaties in het Midden-Oosten. De afgelopen jaren hebben mariniers aan onderstaande ernstoperaties deelgenomen:
- Provide Comfort (Irak, 1991)
- UNTAC (Cambodja 1992-1993)
- UNMIH (Haiti 1995-1996)
- IFOR, SFOR/Deliberate Force (BosniŽ 1995-2001)
- AFOR/Allied Harbour (AlbaniŽ 1999)
- UNMEE (EthiopiŽ/Eritrea 2000-2001)
- SFIR (Irak 2003-2005)
- Humanitaire en medische hulp Pakistan (2005)
- ISAF (Afghanistan 2007-2010)
- EUFOR stabilisatiemacht (Tsjaad 2008-2009)
- Task Force 55 (Special Forces) (Afghanistan 2007-2010)
- Operatie Atalanta anti-piraterij (Golf v. Aden, Indische Oceaan 2008-heden)
- Ocean Shield anti-piraterij (Golf v. Aden, Indische Oceaan 2009-heden)
- Humanitaire en medische hulp HaÔti (2010)
- Vessel Protection Detachment (Golf v. Aden, Indische Oceaan 2011-heden)
- Afghanistan (Kunduz, 2012-)Nationale taken
Nationaal is het korps belast met de uitvoering van een belangrijk deel van het ceremonieel, zoals bijvoorbeeld de erewacht tijdens Prinsjesdag. Ook verzorgt het korps de militaire vorming en fysieke training van het overige personeel binnen de Koninklijke marine. Het korps is tevens beschikbaar voor het leveren van verschillende vormen van militaire bijstand. Dat kan zachte bijstand zijn zoals bijvoorbeeld het verlenen van hulp bij wateroverlast of harde bijstand waarbij steun verleent kan worden aan het openbaar gezag voor het handhaven van de openbare orde.

Daarnaast is er ook nog de zogeheten bijzondere bijstand waarbij assistentie verleend kan worden aan de minister van Justitie bij gijzelingen of kapingen wanneer de capaciteit van de politie niet toereikend is. Hiervoor beschikt het Korps Mariniers over de Unit Interventie Mariniers (UIM, in het verleden: Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE)), de anti-terreureenheid van het Korps Mariniers. Een voorbeeld van de inzet is de actie na de dreiging op aanslagen in tunnels in 2001. Verschillende tunnels in ons land werden afgezet en werd iedere verdachte auto gecontroleerd door leden van de BBE.

BBE'ers controleren auto's in 2001 (NRC Handelsblad)

Koninkrijkstaak
In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is vastgelegd dat de Koninklijke Marine een bijdrage moet leveren aan de externe verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba.


Marinierskazerne Savaneta op Aruba.

Naast een fregat zijn mariniers permanent in de Nederlandse Antillen en op Aruba gestationeerd. Op Curacao bevinden zich de Marinebasis Parera en de Marinekazerne Suffisant en op Aruba is de Marinierskazerne Savaneta gevestigd. Ook voor wat betreft de drugsbestrijding is de Koninklijke Marine actief en wordt er nauw samengewerkt met Amerikaanse eenheden. Daarnaast draagt het Korps Mariniers ook zorg voor de opleiding en training van de Antilliaanse militie.Met het oog op de taak in Ďde Westí wordt veelvuldig geoefend met militairen uit andere landen die in deze regio vertegenwoordigd zijn, zoals de Fransen, Britten en Amerikanen. Ook biedt de regio volop mogelijkheden voor het op peil houden van de expertise op het gebied van jungle warfare. De laatste jaren is het zwaartepunt meer komen te liggen bij militaire bijstand en humanitaire hulpverlening in het gebied. Het Korps Mariniers en de Antillen zijn sinds 1929 in ieder geval onlosmakelijk met elkaar verbonden.Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
De zee en haar betekenis
Taken van de marine
Korps Mariniers
Mijnendienst
Onderzeeboten
Dienst der Hydrografie

Gerelateerde artikelen
Uniformen