Reactie op opiniestuk generaal-majoor b.d. van Vuren

Bookmark and Share
Bericht geplaatst: 21-11-2002

(...)
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vandaag, 12 november 2002, wil ik u een reactie sturen op een opiniestuk van generaal-majoor b.d. van Vuren in de FORUM-bijlage van de Volkskrant van dinsdag 12 november.
Generaal-majoor b.d. van Vuren profileert zich regelmatig in met name de geschreven media als deskundige op defensiegebied (zo is hij ook nu veel aan het woord in het licht van de parlementaire enquÍte over de val van Srebrenica).Juist nu de defensieorganisatie onder zeer ongunstige omstandigheden zijn toekomstplannen op allerlei gebied op pijnlijke wijze moet bijstellen, komt er weer een artikel van deze meneer dat qua waarheidsgehalte ver achterblijft bij alles wat hij hiervoor al over de marine dacht te moeten verkondigen. Met een aantal gemeenplaatsen die kant noch wal raken, draagt hij de boodschap "landmacht meer, KM (veel) minder" uit.
Ik noem enkele van de gemeenplaatsen, die u kunt nalezen in de Volkskrant van 12 november:

- "De KM heeft, met de Klu een hoger investeringsquote dan de KL". Dat blote feit gebruikt van Vuren later in het artikel om bezuinigingen bij de KM ten gunste van de KL te verdedigen.
Mijns inziens ziet hij over het hoofd dat voor een belangrijk deel KM-interne efficiencyoperaties die al meteen na 1989 zijn begonnen, uiteindelijk de belangrijkste oorzaak zijn geweest van een (procentueel) nog gunstig investeringsbeeld bij de KM. Dit is echt niet het gevolg van het feit dat de KM relatief meer financiŽle middelen heeft gekregen van de defensiebegrotingen.

- De KM is volgens generaal-majoor van Vuren "voornamelijk ingericht voor de opsporing van onderzeeboten" (hij gebruikt aan het einde van het artikel zelfs heel tendentieus de beschrijving "Sovjet-onderzeeboten", alsof de KM een onderzeeboot van een andere nationaliteit over het hoofd ziet).
Met geen woord rept hij over - in de nabije toekomst - 2 LPD's, accentverlegging van uitrusting en doctrines naar "littoral warfare", en het feit dat de KM niet zomaar materieel aanschaft maar daarbij zo goed mogelijk invulling geeft aan nationaal bepaalde (DLP) plannen en internationaal (NATO) bepaalde "zwakke plekken" invult (DCI, NATO CCR). Onze LPD's zijn wederom een goed voorbeeld.

- Refererend aan het "Limburg" incident bij de kust van Jemen zegt van Vuren dat de KM kleine en snelle patrouilleboten en korvetten moet hebben i.p.v. fregatten. Hij onderbouwt dit in het zelfde voorbeeld met de constatering dat de Koude oorlog voorbij is en dat de dreiging op zee nu meer komt vanuit de kustwateren (kleinere eenheden?).
Hier geldt: fregatten zijn in effecto bijna net zo snel als korvetten en patrouilleboten, dus daar zal het niet aan liggen. Bij wat hogere zeegang is het voordeel van korvetten en patrouilleboten zelfs helemaal verdwenen. Bovendien: met een levensduur van zo'n 30 jaar is het goed om te weten dat een platform over tien jaar, wanneer het dreigingsbeeld misschien weer meer conform het Koude Oorlog-scenario is geŽvalueerd, dat zelfde fregat zijn volle waarde voor de Nederlandse defensieorganisatie behouden heeft.

Ik noem weliswaar een aantal tegenargumenten op bij de bovenstaande punten, maar dat is feitelijk niet de kern van mijn bezwaar tegen dit stuk van van Vuren. Allereerst zijn er velen in de KM die het formuleren van tegenargumenten veel beter beheersen dan ik en ook meer inhoudelijke kennis hebben.
De echte reden voor mij om me tot u te wenden is, dat ik vrees dat, conform de gangbare gewoonte, een officiŽle reactie vanuit de Defensieorganisatie of de KM wel zal uitblijven. Ik weet dat natuurlijk op dit moment nog niet zeker en zal dit ook niet als eerste of een der eersten vernemen.
Bij het verkondigen van zijn mening heb ik van Vuren in het afgelopen jaar alleen al in de Volkskrant herhaaldelijk betrapt op uitgesproken en zeer ongenuanceerde anti-marine stukken. Ik heb telkenmale een drang gevoeld om middels een ingezonden brief te reageren via diezelfde krant, maar heb me vervolgens gehouden aan de door de marineleiding uitgedragen policy, dat publieke reacties die te maken hebben met de marine, en dan met name een politieke of beleidsmatige inhoud hebben, overgelaten dient te worden aan de marinevoorlichting.

(...)Ik schrijf deze reactie op persoonlijke titel. Door tijddruk ben ik niet in staat om mijn gehele formulering exact en optimaal genuanceerd te houden en volledig op het krantenartikel te reageren. Ik hoop wel dat u de strekking van mijn reactie herkent. Ik wil verkondigen dat ik met de inhoud van deze reactie in generlei wijze afbreuk wil doen aan KM-policy op dit gebied, maar u als lid van de KVMO op de hoogte wil brengen van een publicatie die mijns inziens direct de personeelsleden bij de KM en dus ook de officieren raakt.
Ik baseer dit op het feit dat beeldvorming in deze cruciale fase toch vaak deels is gebaseerd op dit soort artikelen. Daarnaast merk ik dat ik vaker dan normaal in sociale kring, dus buiten de KM-sfeer wordt aangesproken op dit soort publicaties.

Hoogachtend,

Richard Keulen
LTZ1

www.kvmo.nl

Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:
Twitter
Facebook
Flickr
Copyright
Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Dossiers
Marine in cijfers
De maritieme oplossing
Anti-piraterij SomaliŽ
Analyse Venezuela

Gerelateerde artikelen
Specialisatie is een illusie