Netwerkdeskundigen

Bookmark and Share
Bericht geplaatst: 16-07-2003

In de Netwerk uitzending van dinsdag 15 juli 2003 legden deskundigen uit waarom er nog meer op de marine bezuinigd kan worden. Hoe waar zijn de argumenten van deze deskundigen? Of zijn dit personen met verborgen agenda's?
Het programma Netwerk heeft aan 3 deskundigen gevraagd of de Koninklijke Marine nog wel nodig is. Deze deskundigen zijn alle 3 van mening dat de KM vele malen kleiner kan. Is het toeval dat Netwerk deskundigen uitnodigt die regelmatig de publiciteit opzoeken om middels loze argumenten hun aversie tegen de marine te spuien? Of was Netwerk bewust op zoek naar "deskundigen" die precies vertelden wat Netwerk wilde horen?De zogenaamde marine-deskundigen in de Netwerk-uitzending waren: dhr. A. Dake (Publicist Nederlands defensie beleid), Landmacht-generaal Van Vuren b.d. en dhr. Volten (hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen). Duidelijk is uiteraard, dat deze personen absoluut deskundig zijn in hun eigen vakgebied. Maar over de huidige situatie bij de marine, op gebied van onderzeebootdreiging en dat soort zaken komen wel opvallend veel vreemde uitspraken die nergens op gestoeld zijn.

Dat dit clubje "marine deskundigen" dit vaker doet blijkt al snel zodra via Google wordt gezocht. De verborgen agenda van dhr. Dake is Drs. P.G.C. van Schie (wetenschappelijk medewerker van de Prof.Mr. B.M.Teldersstichting) ook opgevallen: "Maar Dakes aanbevelingen voor de krijgsmacht lijken amper verband te houden met het veiligheidspolitieke verhaal, en meer op ad hoc-basis te berusten. Dake schrijft dat we af zouden moe- ten raken van het beleid om bij bezuinigingen in evenredig- heid het mes in de verschillende krijgsmachtdelen te zet- ten, maar zijn pleidooi om nu de landmacht het in de afge- lopen jaren zo zwaar te verduren heeft gehad de komende tijd de luchtmacht en de marine meer aan te pakken, oogt juist als een behoedzaam herstel van verloren evenwicht." (Zie artikel in cache geheugen van Google).

Op www.trouw.nl is een artikel te vinden over Peter Volten: "Peter Volten weet er alles van, hij heeft als hoge ambtenaar op het ministerie van defensie in Den Haag ooit voorgesteld de marine danig in te krimpen."

Generaal Van Vuren b.d. wordt op de website van de Koninklijke Vereniging voor Marine Officieren ontmaskerd: "Generaal-majoor b.d. van Vuren profileert zich regelmatig in met name de geschreven media als deskundige op defensiegebied (zo is hij ook nu veel aan het woord in het licht van de parlementaire enquÍte over de val van Srebrenica). Juist nu de defensieorganisatie onder zeer ongunstige omstandigheden zijn toekomstplannen op allerlei gebied op pijnlijke wijze moet bijstellen, komt er weer een artikel [in de Volkskrant van 12 november 2002, red.] van deze meneer dat qua waarheidsgehalte ver achterblijft bij alles wat hij hiervoor al over de marine dacht te moeten verkondigen. Met een aantal gemeenplaatsen die kant noch wal raken, draagt hij de boodschap 'landmacht meer, KM (veel) minder' uit."

Heeft de redactie van Netwerk zich in de luren laten leggen of is er toch iets anders aan de hand? Dat deze "onpartijdige en objectieve" journalisten een duidelijke eigen mening hebben blijkt uit de website van Netwerk. Dat zij (ook) geen kaas hebben gegeten van de marine blijkt daar overigens ook uit: "Maar wat kun je nog in een tijd van terrorisme, stadsguerrilla en woestijnoorlogen met fregatten, onderzeeboten en propellervliegtuigen? Voor moderne vredesmissies kan te weinig gebruik worden gemaakt van het marinearsenaal."

Aan de redactie van Netwerk kan de vraag worden gesteld wat "te weinig" gebruik is, wat moderne vredesmissies zijn en of de politiek dus alleen maar met de waan van de dag bezig moet zijn. Tot overmaat van ondeskundigheid beeldt de redactie op de website een Amerikaanse nucleaire onderzeeboot van de Seawolf klasse af, dŠt getuigt van gedegen onderzoek! (not)


Bij Netwerk hebben ze er verstand van... (niet dus)


Stil en dodelijk: een Kilo klasse onderzeeboot van Iran, China of India.

Inhoudelijk
De redactie van Marineschepen.nl wil uiteraard ook reageren op de uitspraken van de "marine-goeroes" van Netwerk. Hieronder volgen uitspraken DIE GEDAAN ZIJN IN HET PROGRAMMA NETWERK en de reactie van marineschepen.nl:

"De marine moet van een 'blue water navy' naar een 'brown water navy'"
Dit is in deze discussie een loze kreet, daar is de marine nu juist mee bezig. Om die redenen wordt een tweede amfibisch transportschip gebouwd, om die reden zijn mijnenjagers belangrijk en diesel-electrische onderzeeboten. Ook de fregatten spelen een belangrijke rol hierin, de bruine wateren waar de marine opereert bevinden zich namelijk niet in de Noordzee (zoals deze uitspraak doet vermoeden) maar langs de kusten van AziŽ en Afrika. Kleine schepen als korvetten zullen die enorme afstanden moeten overbruggen en zullen bij zwaar weer vele malen minder effectief zijn dan fregatten.


1982. HMS Sheffield was klaar voor de oorlog van vandaag, maar niet voor die van morgen: op Exocets waren ze niet getraind.

"De belangrijkste taak van de marine moet zijn: kustwateren en havens beschermen (...) en daarnaast de troepen beveiligen naar die plaatsen waar ze nodig zijn"
De "deskundigen" vergeten opnieuw dat deze kustwateren en havens zich niet per sť langs de Nederlandse kust bevinden. Daarnaast gaan de troepen juist naar gebieden waar de marine over wateren moet waar grotere schepen (met oog op de zeewaardigheid) nodig voor zijn. De troepen zijn immers mariniers die over de hele wereld worden ingezet.

"De marine is een overblijfsel van de koude oorlog er is geen dreiging meer vanuit het oosten en een atlantische bescherming is niet meer nodig"
De marine houdt zich niet alleen bezig met onderzeebootbestrijding. Juist voor deze tijden, waar flexibel en snel gereageerd moet worden, eenheden aanvoerroutes naar havens moeten controleren en terroristen zich steeds meer op water begeven is de marine noodzakelijk. Daarnaast is op dit moment onbekend wat de Nederlandse krijgsmacht in de toekomst voor tegenstand kan verwachten. Genoeg landen kunnen in de toekomst in conflict raken met Nederland, de VN of de NAVO, waarbij schepen op conventionele wijze oorlog moeten kunnen voeren. Weten de deskundigen ook hoe lang het duurt voor afgeschafte eenheden weer operationeel zijn? Weten zij dat hier meer dan 20 jaar overheen gaat (zie de M-fregatten, LCF's en onderzeeboten) en de regering rekent op een (belachelijke) dreigingswaarschuwing van 10 jaar? Nee.

"Wat kun je in tijden van terrorisme met peperdure fregatten, onderzeeboten en propellervliegtuigen?"
Deze lekker slimme vraag kwam van Netwerk zelf. Weten de journalisten van Netwerk hoe lang deze "tijden van terrorisme" aanhouden? Suggereren zij hiermee dat de marine straalvliegtuigen moet aanschaffen??
Zoals de afgelopen jaren is gebleken, kunnen de eenheden van de marine prima worden ingezet om wapentransporten op zee te onderscheppen/ voorkomen (fregatten), inlichtingen verzamelen (onderzeeboten en propellervliegtuigen). Niet alle conflicten in de (nabije) toekomst zullen betrekking hebben op terrorisme, ook daar moet de Nederlandse krijgsmacht op berekend zijn. Om die reden heeft Nederland ook nog steeds tanks, Patriots en F-16's nodig, daar zegt de "objectieve" Netwerk-redactie echter niets over.

"Wat nu precies de taak van onderzeeboten is, is onduidelijk"
Voor de heer Dake wellicht, het feit dat hij het in de Netwerk-uitzending steeds heeft over de "onderzeebootdienst" getuigt al van niet al te veel kennis. Marineschepen.nl wil het best uitleggen: onderzeeboten zijn er om onderzeeboten en oppervlakte eenheden ongezien te detecteren, identificeren en uit te schakelen, inlichtingen te verzamelen en/ of mariniers verkenningen te laten uitvoeren. Dhr. Dake doelt waarschijnlijk op het feit dat met een onderzeeboot Bin Laden niet gevonden zal worden. Opnieuw gaat hij voorbij aan het feit dat er wel degelijk steeds meer onderzeebootdreiging is (zeker in gebieden waar Nederlandse schepen zouden kunnen opereren onder VN vlag) en de dreiging van vandaag iets heel anders kan zijn dan die van morgen.

"De dreiging van de koude oorlog is voorbij, de Russische onderzeeboten liggen aan de kant"
Dhr. Volten heeft het met deze uitspraak over de dreiging van gisteren. De overige deskundigen over de dreiging van vandaag, waarom niemand over de dreiging van morgen? Waarom heeft geen enkele deskundigen het over het feit dat landen als Frankrijk en Duitsland al jarenlang relatief goedkope, maar zeer gevaarlijke diesel-electrische onderzeeboten verkopen aan landen waar onrust is en waar misschien ooit mariniers heen gestuurd kunnen worden. Deze mariniers arriveren dan aan boord van grote transportschepen die door fregatten niet afdoende beschermd kunnen worden tegen onderzeeboten IN BRUIN WATER. Het gaat de KM al jaren niet meer om de Russische onderzeeboten in blauw water!"Een luistervink van 1 miljard is erg duur"
Is inderdaad duur. Maar een onderzeeboot is niet alleen een luistervink meneer Volten! U heeft niet goed opgelet en de redactie van Netwerk heeft het mooi geknipt. Daarnaast kostten deze boten 250 miljoen euro.

8 fregatten volstaan (voor verdediging kustwateren en havens)
De marine krijgt sinds jaren steeds meer taken en steeds minder fregatten. Waarom heeft de KM nu nauwelijks voldoende fregatten (met 12) om aan de vraag te voldoen en zouden er straks (met weer meer taken?) 8 genoeg zijn?? Waar baseert deze deskundige dit op? 8 fregatten zijn alleen voldoende als een aanzienlijk deel van de taken van de marine zouden worden afgestoten en de politieke ambities niet meer zouden stijgen. Als Nederland zich alleen op de Nederlandse havens zou richten, zijn 8 fregatten inderdaad voldoende. Er kan dan echter niet meer voldaan worden aan de afspraken met bondgenoten (NAVO, VN).

"De KM zat flink in een ruime jas in tijden van de koude oorlog, dus daar kan flink wat vanaf"
Is al wat vanaf. De KM zat niet in een ruime jas, maar had een jas die precies bij de taken paste. Aan het einde van de Koude Oorlog waren er nog 24000 mensen werkzaam bij de marine. Na de laatste bezuinigingsronde zal dit gehalveerd zijn. De KM heeft ooit kruisers, jagers (12), fregatten (16) en 6 onderzeeboten gehad. Is er niet ingekrompen?? De koude oorlog kan door de heren deskundigen wel steeds weer als excuus worden gebruikt om de marine kopje onder proberen te duwen, maar als er een argument is wat op niets is gebaseerd is dit het wel.

"Je kunt toch niet een marine in stand houden omdat ie een grote traditie heeft of omdat er kwaliteiten zijn op een gebied waar geen vraag naar is?"
Klopt. Maar dat gebeurt ook niet. De marine heeft een groots verleden, maar is voor de toekomst van ons land belangrijk. Nooit is de marine "gespaard" omdat deze een traditie heeft. De marine ontleend haar bestaandrecht niet aan haar verleden maar aan het heden en de toekomst, waarin Nederland afhankelijk blijft van transport over zee, Nederland troepen in blijft zetten over de hele wereld en ons land en bondgenoten moet kunnen beschermen, ook vanuit zee.

Naar het programma hebben zo'n 520.000 mensen gekeken en is de marine bij deze kijkers onterecht op zeer negatieve wijze in beeld gekomen. Volgens marineschepen.nl heeft de redactie van Netwerk onzorgvuldig gehandeld door deskundigen te nemen die geen deskundigen zijn op dit gebied maar media zoekende marine-haters. Of heeft de redactie moedwillig de marine in een kwaad daglicht willen stellen en de opnamen hebben gemaakt tijdens de Vlootdagen onder valse voorwendselen? Het is moeilijk om hier een antwoord op te geven, de redactie van Netwerk reageert op deze vragen in ieder geval niet, maar heeft hoe dan ook niet laten blijken een objectief programma te willen maken. Dat op zich is al zorgelijk genoeg en reden voor marineschepen.nl om zich te beramen op verdere plannen.

Op een artikel in de Volkskrant van Van Vuren heeft LTZ1 Keulen een heel aardige reactie geschreven.
Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Dossiers
Marine in cijfers
De maritieme oplossing
Anti-piraterij SomaliŽ
Analyse Venezuela

Gerelateerde artikelen
Walrus klasse
Onderzeeboten

Hr.Ms. Walrus bespiedt Iran
Anti-piraterij Hr.Ms. Zeeleeuw
Boek: Een zee van geheimen