Marineschepen.nl
 
   
 

Duitse mariniers gaan oefenen met Zr.Ms. Johan de Witt


Bericht geplaatst: 29-02-2016 | Laatst aangepast: 29-02-2016

De Nederlands-Duitse samenwerking gaat verder dan alleen Zr.Ms. Karel Doorman. In juni zullen eenheden van het Duitse Seebataillon aan boord stappen van Zr.Ms. Johan de Witt en gezamenlijk aan de grote oefening BALTOPS deelnemen. Dat zei de bevelhebber van de Duitse marine VADM Andreas Krause onlangs tijdens een toespraak.

Johan de Witt
Zr.Ms. Johan de Witt. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Nadat in maart Zr.Ms. Karel Doorman heeft geoefend met het Seebataillon -het Duitse Korps Mariniers-, zullen eenheden van het Seebataillon naast Nederlandse mariniers aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt deelnemen aan de internationale oefening BALTOPS. Dat zei de bevelhebber van de Duitse marine vice-admiraal Andreas Krause tijdens het zogenaamde Parlementaire Ontbijt op de Maritieme Academie in Berlijn.Uniek in de Oostzee
In aanwezigheid van diverse politici en directeuren uit de Duitse defensie-industrie sprak VADM Krause over de nabije toekomst van de Duitse marine. Krause beschreef de crisis op de zuidflank van het NAVO-verdragsgebied en problemen nog verder van huis (maar die wel invloed hebben op de welvaart in Duitsland), maar benadrukte vooral het toegenomen strategische belang van de Oostzee sinds de veranderende relatie met Rusland. "Als grootste marine in het Oostzeegebied hebben we een speciale verantwoordelijkheid," zei Krause. Vandaar dat Duitsland het initiatief nam om tot een multinationale samenwerking te komen in het Oostzeegebied.

"We zullen functionaliteiten van onze Maritime Operations Centre aanbieden," vervolgde Krause "om samen operaties uit te voeren in de Baltische regio. In ruil daarvoor zoeken we de steun van onze partners waar we niet over de nodige vaardigheden beschikken. Voorbeelden zijn de capaciteiten voor strategisch zeetransport en amfibische operaties. Op dat punt gaan we met de Nederlandse marine samenwerken."

Dat de Johan de Witt en het Seebataillon juist tijdens BALTOPS gaan samenwerken lijkt dus geen toeval te zijn. Bovendien kan Duitsland met de nieuwe samenwerkingspartner ook echt wat toevoegen in het Oostzeegebied, want geen enkele marine in die regio heeft een schip met capaciteiten die ook maar in de buurt van de Rotterdam en de Johan de Witt of de Karel Doorman komen.

Seebataillon
LGENMARNS Rob Verkerk naast VADM Andreas Krause (bevelhebber van de Duitse marine) temidden van mannen van het Seebataillon aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Niet alleen de Karel Doorman
Maar was het niet de Karel Doorman waar de Nederlands-Duitse samenwerking om draaide? Deels wel. Internationale samenwerking was immers voor de Nederlandse politiek een voorwaarde om de Doorman te behouden.
De samenwerking zoals getekend op 4 februari gaat primair over het medegebruik van het JSS en de integratie van het Seebataillon.

Maar voor het Duitse Seebataillon is de samenwerking nog interessanter als die niet beperkt wordt tot het JSS. Het Seebataillon wil maar wat graag ook met de Rotterdam en de Johan de Witt opereren. Dat bleek ook uit de woorden van plaatsvervangend commandant korvettenkapitän Norman Bronsch na afloop van de ondertekening van de intentieverklaring. De twee LPD's zijn namelijk primair bedoeld voor amfibische operaties. In tegenstelling tot het JSS.Met die wens van de Duitsers is ook rekening gehouden. In de intentieverklaring staat ook dat de beide LPD's bij de samenwerking zijn betrokken: "embarking firstly the German Sea Battalion and secondly other German detachments on the JSS and Landing Platform Docks (LPDs) to further develop secure military sealift, strategic transport and seabasing capabilities and to develop the full potential of the JSS".

De gedachte achter de samenwerking is namelijk dat de Duitse marine wil toewerken naar een gemeenschappelijke expeditionaire capaciteit.

Het verschil tussen het JSS en de LPD's in de samenwerking is dat de Duitse marine in bepaalde periodes extra bemanning levert voor de Doorman (dat alleen een kernbemanning heeft), maar dat op de LPD’s alleen Duitse eenheden als embarked forces op meevaren voor bijvoorbeeld amfibische landingen. Het gaat dan derhalve niet om Duitse bemanningsleden.

De Koninklijke Marine bevestigt overigens de plannen omtrent BALTOPS, en voegt daar aan toe dat wordt gekeken naar meer mogelijkheden voor het Seebataillon in het lopende jaar om met de LPD's te oefenen.comments powered by Disqus


Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Privacy
Adverteren
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Nieuwsoverzicht

Gerelateerde artikelen
Zr.Ms. Johan de Witt
NL-D samenwerking