Marineschepen.nl
 
   
 

Regeerakkoord: Defensiebudget piekt in 2025 met 4,2 miljard extra


Door: Jaime Karremann
Bericht geplaatst: 15-12-2021 | Laatst aangepast: 15-12-2021


Defensie krijgt er structureel miljarden euro's bij. Dat staat in het regeerakkoord dat vanmiddag door VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Het plan voor de miljardeninjectie in de krijgsmacht was al eerder uitgelekt, maar nu is duidelijk wanneer Defensie het extra geld krijgt. Dat duurt nog even. In 2022 gaat het om een keine verhoging, maar daarna gaat het hard.

Vlaardingen Luymes
Mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen en hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Luymes op archiefbeeld. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Volgens de Defensietop is er minstens 4 miljard euro nodig om de krijgsmacht weer op peil te krijgen. Dat bedrag wordt niet gehaald, maar de nieuwe coalitie onder leiding van demissionair minister-president Mark Rutte, heeft vanmiddag toch een plan gepresenteerd waarbij Nederland voor het eerst sinds lange tijd weer in de buurt van de NAVO-norm komt. Die norm wordt echter ook met de huidige investeringen niet gehaald, terwijl minister-president Rutte dat in 2014 in Wales wel had beloofd.Met een verwachte stijging naar 1,85% van het BBP in 2024 (daarna volgt een afname), komen de Defensie-uitgaven van ons land uit op een niveau vergelijkbaar met 1993 toen die net voor het eerst sinds 1930 onder de 2% doken. (In de periode 1920 - 1933 steeg het percentage dat aan Defensie werd uitgegeven jaar op jaar van 1,2% tot 4,01%.)

defensiebudget
Het Defensiebudget in de periode 1971 - 2026. De plannen zijn in stippellijn aangegeven. Hier valt op dat het budget in absolute zin wel steeds steeg, maar door onder andere inflatie kan Defensie er steeds minder mee.

defensiebudget
De defensie-uitgaven in de periode 1981 - 2024 als percentage van het BBP. De plannen zijn in stippellijn aangegeven. Sinds 1993 zit Nederland onder de 2%-norm (zwarte lijn). De oranje lijn zijn de cijfers gebaseerd op het Centraal Plan Bureau, de blauwe lijn geeft de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek weer. (Bron: CPB en CBS)

Defensie krijgt bovenop het budget van 12 miljard euro structureel 3 miljard euro bij. Dat betekent niet dat het budget van 2022 direct met 3 miljard wordt verhoogd. In 2022 gaat het om een verhoging van 500 miljoen euro. Dat loopt op naar 1,9 miljard extra in 2023. In 2024 komt de verhoging ver boven de 3 miljard uit: 4,1 en in 2025 4,2 miljard euro. Daarna gaat de verhoging naar 3 miljard. Omdat het budget al lager zou uitkomen, komt het nieuwe geplande defensiebudget voor 2026 uit op 14,7 miljard euro.

Met die piek in 2025 van ruim 16 miljard euro, zal het defensiebudget ongeveer het dubbele zijn van de budgetten in 2017 en 2018.

Coalitieakkoord
Staatje met de financiŽle planning. (Bron: Budgettaire bijlage coalitieakkoord)

Besteding
Waar het geld precies naar toe gaat is nog niet bekend. Immers, bij Defensie zijn talloze posten met een groot tekort. In de eerste plaats is er te weinig geld voor personeel, daar wil het nieuwe kabinet ook wat aan gaan doen, al gaat daar een relatief klein deel naar toe. Structureel wordt 500 miljoen euro gereseveerd voor de "modernisering van het loongebouw en arbeidsvoorwaarden".

1,35 miljard euro gaat naar "gevechtsondersteuning, inzetvoorraden, digitalisering, innovatie en nieuwe (cyber)capaciteiten en wapensystemen". De resterende structurele 1,15 miljard gaat naar "het inlopen en wegwerken van onderhoud van materieel".Internationale samenwerking
Behalve aandacht voor meer geld, heeft het nieuwe kabinet ook ambities op gebied van internationale samenwerking. "Een krachtige NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve verdediging. Wel zullen Europese landen vaker op eigen kracht conflicten moeten oplossen", meldt het akkoord.

Rutte IV wil bovendien de samenwerking met "omringende Europese landen" verdiepen. "Om onze kerntaken goed uit te kunnen blijven voeren zetten we een langjarig traject in van intensieve samenwerking en versterking van onze specialismen. Dat vergroot de kwaliteit, kwantiteit en doelmatigheid van onze krijgsmacht. Zo zetten we in op gezamenlijk inkopen, vergroten we de interoperabiliteit en zetten we verdere stappen met de Duitse landmacht door eenheden samen te voegen. Ook in onderhoud werken we samen met omringende landen."

Wat deze woorden concreet betekenen moet de komende tijd duidelijk worden. Zeker in het licht van de vervangingsprogramma's zoals de vervanging van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF'en) en de vervanging van de Rotterdam, is het interessant om de samenwerkingsplannen met Duitsland te volgen. Tegelijkertijd wil het kabinet de specialismen versterken -het regeerakkoord zegt niet welke specialismen- en dat kan conflicterend werken met internationale samenwerking als zij die gebieden als sleuteltechnologie hebben gemarkeerd (fregatten, onderzeeboten en radars).

Een hoopvol punt is dan ook de passage over eerlijke concurrentie binnen de defensiesector: "Voor onze strategische onafhankelijkheid houden we, binnen de EU-regels, oog voor een vitale defensiesector in Nederland met een gelijkwaardiger Europees speelveld." Nu is het wachten hoe het plan wordt uitgevoerd.comments powered by Disqus


Marineschepen.nl
Contact

Over deze site

Privacy

Adverteren
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram
Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Nieuwsoverzicht

Gerelateerde artikelen

Prinsjesdag 2021