Marineschepen.nl
 
   
 

Luitenant-generaal Verkerk nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten


Bericht geplaatst: 26-09-2014
Laatst aangepast: 29-09-2014


Vanmiddag heeft vice-admiraal Matthieu Borsboom het commando over de marine overgedragen aan luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk. De commando-overdracht in Den Helder werd zoals gebruikelijk omlijst met veel ceremonieel. VADM Borsboom wordt Directeur Defensie Materieels Organisatie.

Verkerk
Kersverse Commandant Zeestrijdkrachten LGENMARNS Rob Verkerk. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Voor een volle tribune, 670 aangetreden militairen en een handjevol journalisten besloot LGENMARNS Verkerk zijn toespraak met de woorden: "Hierbij verklaar ik het commando over de zeestrijdkrachten en de functie van Admiraal Benelux op mij te hebben genomen." De nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) volgt daarmee VADM Borsboom op en is tevens de tweede officier der mariniers in de geschiedenis die de Koninklijke Marine aanvoert.Verkerk sprak deze woorden overigens niet op de locatie waar eerder commando-overdrachten werden gehouden: op de steiger voor de Onderzeedienst of in 2010 tussen steiger 20 en 21. Dit keer vond de wisseling van Vlootvoogd plaats in het hart van de Nieuwe Haven. Hierdoor vormde een keur aan schepen het decor. Vanaf de tribune was Zr.Ms. Mercuur te zien, Zr.Ms. Urania, Zr.Ms. Johan de Witt, de Karel Doorman, Zr.Ms. Zeeland, BNS Narcis, Zr.Ms. Luymes, diverse sleepboten en duikvaartuigen, Zr.Ms. Walrus, Zr.Ms. Van Amstel, Zr.Ms. De Zeven Provincien, landingsvaartuigen en Zr.Ms. Evertsen.

Fly-by
Ook dit jaar had de traditionele fly-by plaats, met onder andere een Catalina die ooit door de Marineluchtvaartdienst werd ingezet. Geheel links de Karel Doorman, in het midden Zr.Ms. Luymes en rechts Zr.Ms. Zeeland. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Al die schepen zijn echter meer dan een prachtige achtergrond. Die dwarsdoorsnede van marineschepen in de Nieuwe Haven vanmiddag, gaf een beeld van de middelen die Verkerk nu tot zijn beschikking heeft, maar Verkerk heeft ook aan de basis gestaan van de marine zoals deze nu is. Natuurlijk, hij is marinier en heeft dus de nodige jaren in het veld gewerkt: Verkerk werd pelotonscommandant, maar ook compagniescommandant, bataljonscommandant en in 2007 Commandant van het Korps Mariniers. Maar hij was ook de man die begin jaren '90 namens de Marinestaf meewerkte aan Zr.Ms. Rotterdam. En werkte later bij de Defensiestaf aan uitbreiding van de mariniersbataljons ook aan de OPV's en de Karel Doorman. Twee schepen die vanmiddag een prominente rol in het decor speelden.

Marinierskapel
Zonder Marinierskapel geen ceremonie. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Terublik
Natuurlijk was het niet LGENMARNS Rob Verkerk die als eerste het woord nam tijdens de commando-overdracht. Als eerste sprak Minister van Defensie Jeanine Hennis de vele genodigden uit binnen- en buitenland toe. Zij complimenteerde VADM Borsboom met het gedane werk en prees zijn werkwijze: "Niet vanuit die welbekende ivoren toren leiding geven, maar zoveel mogelijk op de werkvloer aanwezig zijn. Dat was ťn is uw leidraad. Een Vlootvoogd in hart en nieren. U trad op waar dat moest. En als het maar even kon legde u een arm om de schouder van wie dat nodig had." Even leek ze een puntje van kritiek te noemen: "Een tikkeltje veeleisend bent u wel. Voor uzelf. Maar ook voor de mensen om u heen." Maar die instelling zei Hennis juist te waarderen.

Na Hennis nam Borsboom het woord en keek terug naar de situatie rond de Defensiebegroting van vierenhalf jaar geleden. Borsboom moest, net twee dagen CZSK, in Den Haag een presentatie geven over wat 30% bezuinigen op de marine volgens hem zou inhouden. In de tijd dat VADM Borsboom CZSK was, kreeg Defensie bezuinigingen van in totaal 1,7 miljard euro te verwerken. Schepen moesten worden afgestoten en banen kwamen op de tocht te staan.

Tribune
Een volle tribune. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Desondanks heeft de marine niet stilgezeten zo bleek uit een indrukwekkende opsomming van Borsboom. De afgelopen vierenhalf jaar werden 217 piraten gevangen, 125 Vessel Protection Detachments van het Korps Mariniers ingezet, verleenden marineduikers 104 keer militaire bijstand in Nederland, werd 21 ton cocaÔne onderschept, voerde de Kustwacht 7.830 reddingsacties uit, bracht de Hydrografische Dienst 202.000 zeemijlen in kaart, brachten mariniers 433.000 dagen door in het veld, waren de schepen 15.478 dagen van huis.

Borsboom
670 militairen, waaronder adelborsten, mariniers, afgevaardigden van schepen en onderzeeboten, stonden aangetreden. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Mooie cijfers die Borsboom duidelijk trots maken, maar de scheidend C-ZSK loofde vooral de marine familie: "De afgelopen jaren heb ik met al mijn ziel en zaligheid leiding gegeven aan het commando zeestrijdkrachten. Ik voelde mij altijd gesteund door u, mijn marine familie. Op 20 juni 2013 vierden we marine 525. 30.000 actief dienenden, veteranen, oud-gedienden en onze koning. Samen 1 groot feest. Hoezo marine DNA? Marinemannen en vrouwen, ik heb genoten van uw toewijding, ik heb respect voor uw inzet en ik ga u allen zeer missen."

Borsboom
VADM Borsboom krijgt uit handen van de minister van Defensie de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Vooruit
Verkerk begint aan zijn nieuwe functie als CZSK in een andere tijd dan Borsboom. Geen monsterbezuinigingen dit jaar en er wordt gedacht aan nieuwe fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten voor de marine van 2025. Verkerk heeft de afgelopen jaren als Directeur Operaties en daarna als Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten een belangrijke rol gespeeld in het marinebeleid. Een plotselinge koerswijziging is niet te verwachten, maar wel benadrukte hij dat iedere tijd zijn eigen accenten en aanpak vraagt.

Borsboom en Verkerk
Verkerk en Borsboom voor de tribune na de daadwerkelijke overdracht. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Om in te kunnen spelen op de uitdagingen van vandaag, moet het roer volgens de luitenant-generaal niet om maar is juist "rust in de tent" belangrijk: "Geen bestuurlijke veranderingen als dat niet nodig is, maar focus op onze kerntaken." De nieuwe CZSK zegt ook te willen werken aan een meer open cultuur: "Ik heb gemerkt dat het vertrouwen van het personeel in de organisatie door de bezuinigingen onder druk staat. Succes in ons werk valt of staat echter met vertrouwen in elkaar en in de leiding. De basis hiervoor is open en eerlijke communicatie."Ook ziet Verkerk de marine in de toekomst de lijn van samenwerking voortzetten: "Nieuw is het Nederlandse voornemen tot deelname aan de Joint Expeditionairy Force, samen met vijf andere Europese landen en initiatiefnemer Groot BrittanniŽ, als antwoord op internationale crises. Ook met Duitsland zie ik nieuwe mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld tussen het See Bataillon in EckernfŁrde, de Defensie Duik Groep en onderdelen van het Korps Mariniers."

defile
Borsboom, Verkerk naast de Chef Defensiestaf generaal Middendorp (niet in beeld) en Minister van Defensie Jeanine Hennis. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Aan het slot van zijn toespraak kwam Verkerk bij een belangrijk, actueel onderwerp. De bezuinigingen van afgelopen jaren hebben veel gevolgen gehad voor de mogelijkheid om bij een acute crisis snel te kunnen opschalen. Verkerk : "Ik doel dan op de keuze voor efficiŽnte patrouilleschepen in plaats van capabele fregatten en het kleine aantal mijnenjagers. Hierdoor kan de marine maar beperkt bijdragen aan de bescherming van maritieme handelsroutes, zonder de Noordzee, de haven van Rotterdam en overzeese gebiedsdelen onbeveiligd achter te laten. De voortdurende, en terechte, inzet van Vessel Protection Detachments voor de bescherming van de koopvaardij en boarding teams voor de vloot, heeft zijn weerslag op de inzetbaarheid van marinierseenheden. Ik hoop dat er ook voor deze tekortkomingen en die bij de andere krijgsmachtdelen een oplossing komt."

Borsboom en Verkerk
VADM Borsboom feliciteert LGENMARNS Verkerk met zijn nieuwe functie. De twee marineofficieren leerden elkaar 36 jaar eerder kennen, twee weken voor zij op het Koninklijk Instituut voor de Marine begonnen. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)comments powered by Disqus


Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Privacy
Adverteren
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Nieuwsoverzicht

Gerelateerde artikelen
C-ZSK