Marineschepen.nl
 
   
 

Jarige marine niet klaar voor toekomst

Bookmark and Share
Bericht geplaatst: 08-01-2013

Vanochtend stipt om 0900 uur werd op de Dam in Amsterdam de Koninkrijksvlag gehesen onder toeziend oog van Commandant der Zeestrijdkrachten VADM Borsboom en burgemeester Van der Laan. De muziek van de Marinierskapel klonk opgetogen, maar de toespraak van VADM Borsboom was dat allerminst. In de verjaardagstoespraak pleitte Borsboom voor investeringen in een moderne en innovatieve marinevloot. Sterker, de admiraal gaf openlijk toe zich af te vragen of de huidige marine opgewassen is tegen de maritieme bedreigingen van de komende eeuw.

525 jaar marine
Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan en Commandant Zeestrijdkrachten VADM Matthieu Borsboom op de Dam tijdens de Vlaggenparade. (Foto: Marineschepen.nl)

Terwijl Amsterdam zich 's ochtends vroeg nietsvermoedend over de Dam naar het werk spoedde, verzamelde zich een aardig hoopje pers rond de opgestelde Marinierskapel en de twee tijdelijke vlaggenmasten. Voor even was de marine weer terug in de tijd: het middelpunt van Amsterdam. Zelfs het middelpunt van 9 Admiraliteitssteden waar ook de Koninkrijksvlag werd gehesen.

Toen burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, vice-admiraal Borsboom en de huidige Admiraliteitsraad gearriveerd waren, werd precies om negen uur de nationale driekleur gehesen. Even later wapperde ook de vlag 525 jaar Koninklijke Marine. Daarmee werd het startsein gegeven voor een jubileum dat duurt tot 30 november 2013.Opmerkelijk
Na de Vlaggenparade op de Dam, volgde de toespraak van VADM Borsboom in de Nieuwe Kerk naast het praalgraf van Michiel de Ruyter. Borsboom stond daarbij uitgebreid stil bij de historie en de link tussen de marine en de maatschappij: "Sinds 1488 heeft de Koninklijke Marine zich immers ingezet voor de bescherming van de belangen van onze Nederlandse welvaart. Ontstaan vanuit de samenleving willen we vanavond, en gedurende het komende jubileumjaar, symboliseren dat de marine ook anno 2013 ten dienste staat van die samenleving en als zodanig onlosmakelijk onderdeel is van onze moderne maatschappij."

525 jaar marine
VADM Matthieu Borsboom houdt zijn toespraak naast het praalgraf van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk. (Foto: Marineschepen.nl)

De vice-admiraal legde de toehoorders uit dat de zeemacht altijd als rol heeft gehad om de Nederlandse welvaart te beschermen, waar ook ter wereld. "Om onze handelsbelangen op zee te beschermen, moest immers worden geÔnvesteerd in een adequate zeemacht. Handel en Koninklijke Marine gingen vervolgens hand in hand, waardoor ook in tijden van economische tegenwind, altijd bezuinigd werd op 's lands vloot."Daarna volgde een opmerkelijke passage. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar vooral omdat de Commandant Zeestrijdkrachten zelf deze uitspraak deed. Want hoe vrolijk deze verjaardag van de marine ook wordt gevierd, de situatie waar de zeemacht vandaag de dag in verkeert is dat niet.
"Als commandant van de marine ben ik trots op de mensen en middelen die ik nu tot mijn beschikking heb, maar of we daarmee zijn opgewassen tegen de maritieme bedreigingen van komende eeuw, dat is nog maar zťťr de vraag.
We zijn het daarom aan onze maritieme voorvaderen en samenleving verplicht om te blijven investeren in een moderne en innovatieve marinevloot. Daarbij moet niet alleen naar efficiŽntie worden gekeken, maar ook naar slagkracht. Slagkracht waarmee we zijn opgewassen tegen de maritieme dreiging, waar we in de komende eeuw aan bloot worden gesteld. Niet voor onszelf, maar om de maatschappij ook in de toekomst te kunnen blijven dienen."

525 jaar marine
De inkrimping van de marine sinds de jaren '50 is goed te zien in deze grafiek. (Zie ook artikel Marine in cijfers.)

Startschot voor festiviteiten
Na de toespraak volgde een kranslegging door de commandant van de marine en burgemeester Van der Laan om al het in de strijd gesneuvelde marinepersoneel te eren.

525 jaar marine
Borsboom en Van der Laan leggen de krans. (Foto: Marineschepen.nl)

Daarmee werden de eerste ceremoniŽle handelingen in het kader van 525 jaar marine afgesloten. Vanavond vindt een besloten receptie plaats in het voormalige magazijn van de marine -tegenwoordig beter bekend als Scheepvaartmuseum- te Amsterdam en volgt een hele reeks met festiviteiten. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangehaakt bij bestaande evenementen. Het grootste evenement dat in het teken van de marineverjaardag staat is Sail/ Marinedagen Den Helder, die van 20 tot en met 23 juni 2013 plaatsvinden.


Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
NieuwsoverzichtGerelateerde artikelen
Oprichting marine
Inkrimping marine