Marineschepen.nl
 
   
 

Liveblog vermissing Argentijnse onderzeeboot ARA San Juan


Door: Jaime Karremann

De Argentijnse onderzeeboot ARA San Juan vertrok rond 13 november vanaf de marinehaven in het zuidelijkste puntje van ArgentiniŽ naar zee. Onderweg richting de thuisbasis in Mar del Plata, bracht de onderzeeboot illegale visserij in kaart. Ongeveer twee dagen na vertrek, op woensdag 15 november, was er voor het laatst contact met de 66 meter lange onderzeeboot. Sindsdien wordt steeds intensiever gezocht naar de boot.

10:45 uur | dinsdag 28 november 2017
ARA San Juan had zoutwaterlekkage door snuivermast
Maandagavond publiceerde het Argentijnse tv-station A24 een van de laatste berichten van de vermiste Argentijnse onderzeeboot. In dat bericht werd gemeld dat de onderzeeboot zout water binnen had gekregen "via het ventilatiesysteem naar batterijtank 3" en dat "veroorzaakte kortsluiting een brand". Daar werd aan toegevoegd dat de onderzeeboot onder water bleef.

Het zeewater is de onderzeeboot binnen gekomen door de snuivermast, deze in- en uitlaat wordt boven water uitgestoken als de onderzeeboot met de diesels de batterijen oplaadt. In het slechte weer in die wateren komen regelmatig golven over de snuivermast. Geen probleem, want de snuivermast heeft een snuivertopklep die automatisch sluit. Mocht dat door een technische storing niet gebeuren, dan kan er toch water binnenkomen. Dat water komt in de machinekamer dan bij de meeste onderzeeboten in een snuivertank, zodat de machines niet beschadigd raken.

Onder de machinekamer bevindt zich op de Argentijnse TR 1700 onderzeeboten het achterste batterijcompartiment. Die batterijen moeten beschermd worden tegen zeewater, ook als er zoveel water binnenkomt dat de snuivertank overstroomt. De batterijen zijn afgeschermd al is er wel een opening, namelijk door de batterijventilatie. De batterijventilatie staat altijd aan bij het opladen, omdat zich anders knalgas kan vormen en de boot kan ontploffen. Dus er moet gelucht worden.

In het bericht van de onderzeeboot wordt expliciet vermeld dat zeewater via de ventilatie is binnengekomen in batterijtank nr 3. Hoe dat kan zijn gebeurd is niet bekend, want er zijn allerlei mechanismen om dat te voorkomen.

Opvallend is ook dat de onderzeeboot na de kortsluiting onder water is gebleven. Marineschepen.nl sprak met meerdere oud-onderzeebootcommandanten en zij zeiden dat zij -op basis van de beperkte informatie die zij hebben- niet na een kortsluiting door zeewater nog onder water zouden zijn gebleven. "Ik weet niet hoe de Argentijnse onderzeeboten zich houden in slecht weer, maar de Nederlandse boten konden altijd boven water varen. Het was in een storm weliswaar verschrikkelijk, maar wel veilig", zei een van hen, "want als batterijen in contact komen met zeewater heb je sowieso chloorgas. En dan moet je langdurig luchten. Daar moet je voor naar de oppervlakte."

Uit de berichtgeving bleek ook dat een deel van de batterijen waren uitgeschakeld na de kortsluiting. Als je dan onder water blijft varen, moet je vaker batterijen laden (en dus vaker snuiveren). Dan loop je het risico om de resterende batterijen te veel te belasten bij het laden. Opnieuw met als resultaat: knalgas.

Uiteraard is nog niet zeker wat de oorzaak van de ondergang van de boot is geweest. De explosie die is waargenomen, zou inderdaad door knalgas kunnen zijn veroorzaakt, maar ook doordat de snuivertopklep opnieuw dienst weigerde waardoor de onderzeeboot zoveel water binnenkreeg dat de boot zonk. De batterijen ontploffen ook als de onderzeeboot door een zoutwaterlekkage zinkt.
Het wachten is op de resultaten van het onderzoek.

Twee voormalig onderzeebootcommandanten uitten, onafhankelijk van elkaar, ook hun zorgen over de geoefendheid van de Argentijnse onderzeedienst. In de Argentijnse media was eerder al vermeld dat de marine heel weinig vaardagen heeft. "Bij een gezonde onderzeedienst vaart een onderzeeboot 100 tot 150 dagen per jaar. Vaar je minder dan is dat niet goed voor het personeel en het materieel," zei een van de oud-onderzeebootmannen, "het personeel heeft dan te weinig tijd om te kunnen oefenen." Volgens hen zijn zeker onderzeediensten met slechts drie onderzeeboten kwetsbaar, helemaal als een van de boten zeven jaar in onderhoud is zoals de San Juan.07:22 uur | vrijdag 24 november 2017
Alle bemanningsleden vermoedelijk omgekomen
Hoewel de Argentijnse marine zich er in officiŽle berichtgeving nog niet over heeft uitgelaten, is de hoop op een goede afloop van de vermissing van de San Juan verdwenen. Vrijwel iedereen gaat er van uit dat de 44 mannen en vrouw zijn omgekomen.

Het nieuws omtrent de explosie leidde tot grote beroering bij het thuisfront dat zich had verzameld bij de marinebasis. Er was niet alleen verdriet, maar ook woede. Volgens diverse familieleden heeft de Argentijnse marine de bemanning naar zee gestuurd met ondeugdelijke schepen. Een familielid verklaarde dat haar man al in 2014 klaagde over technische problemen. Bovendien worden al juridische stappen gezet en volgens Argentijnse media is overweegt de regering om de marinetop te vervangen. De nasleep zal lang en emotioneel worden.

In ArgentiniŽ heeft de bemanning voor het grote publiek ook een gezicht gekregen. De marine wilde de bemanningslijst niet prijsgeven, maar die is nu door de pers zelf samengesteld. Inclusief foto's en achtergrondverhalen. Wat opvalt is dat de bemanning, voor Nederlandse onderzeebootbegrippen, op leeftijd was. De jongste aan boord was 27 jaar.

Ondertussen wordt verder gezocht en richt iedereen zich op een relatief klein stukje ten noorden van de laatst bekende positie. Daar werd de explosie waargenomen, eigenlijk gewoon op de route naar Mar del Plata.
De Argentijnse marine werd deze week geattendeerd op de explosie door de Amerikaanse marine. Zij hadden de ontploffing kennelijk waargenomen met hun systemen, vermoedelijk SOSUS. ArgentiniŽ nam daarop contact met de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) in Wenen, dat eveneens hydrofoons op de zeebodem heeft liggen. Daarmee kunnen zij (geheime) kernproeven waarnemen. CTBTO vond in hun data van vorige week inderdaad een explosie vlakbij de laatst bekende positie van de onderzeeboot.17:45 uur | donderdag 23 november 2017
Explosies, geen onbekend fenomeen bij onderzeebootongelukken
Wat er met de San Juan is gebeurd is nog niet bekend, maar wat we wel weten is dat er eerst een batterijprobleem was en drie uur later (zoals vanmiddag bekend werd gemaakt) een explosie.

Dat het een na het ander volgt, betekent nog niet dat er een verband is tussen de twee gebeurtenissen. Wel is zeker dat batterijen bij het opladen kunnen 'gassen'. Als knalgas zich ophoopt kunnen er grote problemen ontstaan.

In augustus 1949 zonk de Amerikaanse onderzeeboot USS Cochino (Balaoklasse) in de Barentszzee tijdens een geheime operatie toen zich knalgas ophoopte bij de batterijen. Dat kwam doordat het erg slecht weer was en men daardoor onvoldoende kon ventileren. Brand en explosies waren het gevolg. In de woeste storm wist een nabijgelegen Amerikaanse onderzeeboot de bemanning van de Cochino te redden, maar verloor wel zes eigen mannen. De Cochino zonk uiteindelijk alsnog.
In 2010 vond er een explosie aan boord van de Indiase onderzeeboot INS Sindhurakshak toen door een defecte batterij veel knalgas ontstond. Eťn bemanningslid kwam om, maar de boot zonk niet. Dat gebeurde drie jaar later door een explosie van munitie toen de boot in de haven lag.

Bij meer ongelukken bleken achteraf de batterijen geŽxplodeerd. Toch was dat niet zozeer een oorzaak van het ongeluk, maar het gevolg van de ondergang van de onderzeeboot. Want als volgeladen batterijen in contact met zeewater komen, ontploffen zij. Dus ook als de onderzeeboot door een andere oorzaak zinkt.

De explosie, of implosie, die vorige week gehoord is kan dus te maken hebben met de batterijen (knalgas), maar kan ook het gevolg zijn van een grote hoeveelheid binnenstromend zeewater. Denk aan een probleem met de snuivermast waardoor veel zeewater in de machinekamer terecht komt. Onder de machinekamer is op de TR 1700 onderzeeboten het achterste batterijcompartiment gesitueerd.

Wat daadwerkelijk de oorzaak is geweest, zullen we pas weten zodra de onderzeeboot boven water is. Vanzelfsprekend zijn de familieleden van de bemanningsleden van de San Juan erg hard geraakt door het bericht. De kans dat er nog overlevenden zijn is, een week na de explosie, vrijwel nul.

15:48 uur | donderdag 23 november 2017
Bevestigd: explosie gehoord na melding batterijproblemen
De Argentijnse marine heeft zojuist bekend gemaakt dat het 'afwijkende geluid' waar vanochtend over werd gesproken, een explosie was.

Een explosie kan na kortsluiting in de batterijen voorkomen als er knalgas ontstaat, door het vrijkomen van waterstof. Knalgas is een mengsel van waterstof en zuurstof.

13:15 uur | donderdag 23 november 2017
'Lessen uit eerdere onderzeebootongelukken werpen hun vruchten af'
De vermissing van de Argentijnse onderzeeboot ARA San Juan is uitermate zorgelijk nu na ruim een week de onderzeeboot nog niet is gevonden en de bemanning niet is gered. Toch ziet voormalig onderzeebootofficier Peter Werner, deskundige op gebied van onderzeebootveiligheid, lichtpuntjes: "De lessen die we hebben geleerd van de ondergang van de Koersk, werpen hun vruchten af."

Marineschepen.nl interviewde Werner. Lees hier op welke manier de lessen na de ongelukken met de Russische Koersk en de Canadese Chicoutimi hebben bijgedragen aan veiligere onderzeeboten en aan de zoektocht naar de Argentijnse onderzeeboot.

07:45 uur | donderdag 23 november 2017
Afwijkend geluid gehoord na melding van kortsluiting
Ongeveer drie uur na de melding van de onderzeeboot ARA San Juan over de kortsluiting in de batterijen is er een "afwijkend geluid onder water" gehoord. Dat maakte de woordvoerder van de Argentijnse marine bekend. Om wat voor geluid het ging is niet bekend. De woordvoerder wilde niet speculeren en op vragen van aanwezige journalisten of het kon gaan om een explosie wilde hij niets zeggen.

Een explosie behoort inderdaad tot de mogelijkheden als verklaring tot dit afwijkende geluid. Zoals in eerdere berichten op dit live blog al is aangegeven kan er na kortsluiting zogenaamd knalgas ontstaan. Een andere mogelijkheid is een implosie; als de onderzeeboot zinkt door een zoutwaterlekkage en op een diepte komt waar de drukhuid niet tegen bestand is, zal er een implosie plaatsvinden.

Beide geluiden zijn opvallende geluiden onder water, al is er ontzettend veel geluid onder water. Zoals seismische activiteiten. De vraag is uiteraard wat de bron is van de Argentijnse melding. Bekend is dat het Amerikaanse SOSUS netwerk (of IUSS) dat tijdens de Koude Oorlog werd opgezet om Sovjetonderzeeboten te traceren in het verleden ook is gebruikt bij het opsporen van vermiste onderzeeboten. Een aantal ongelukken zijn ook waargenomen door dit netwerk van hydrofoons op de zeebodem. Het bestaan van SOSUS was altijd een groot geheim tot het einde van de Koude Oorlog. Daarna zijn vele SOSUS-walstations gesloten, waaronder het analysestation in ArgentiniŽ, maar het netwerk is blijven bestaan en er wordt momenteel zelfs flink in geÔnvesteerd.
Hoewel het bestaan van SOSUS nu geen geheim meer is, de capaciteiten en de resultaten zijn dat wel.

Velen vragen zich af waarom de Argentijnse marine nu pas met deze belangrijke informatie naar buiten komt. De verklaring is mogelijk dat zij de geluiden niet via eigen sensoren hebben opgevangen en die informatie tot op heden niet hadden. Voor zover bekend heeft ArgentiniŽ geen eigen netwerk van hydrofoons.

De gemelde geluiden worden momenteel onderzocht.

21:05 uur | woensdag 22 november 2017
Kijktip: Vlaamse talkshow Van Gils & Gasten
Oud-onderzeebootcommandant Jeroen van Zaalen vertelt vanavond om 2200 uur in de Vlaamse talkshow van Van Gils & Gasten over het leven aan boord van een onderzeeboot en over de vermissing van de San Juan. Van Zaalen was zelf in de jaren '90 commandant van (Nederlandse) onderzeeboten en was in 2008 nauw betrokken bij de onderzeebootontsnappingsoefening Bold Monarch. Bijzonder was tijdens die oefening in de Noorse wateren dat een Russische reddingsonderzeeboot op Zr.Ms. Dolfijn werd gekoppeld. Een primeur. Overigens viel het de bemanningsleden wel op dat de Russische gasten na koppeling op 140 meter diepte wel veel interessa hadden in de Nederlandse onderzeeboot: "Ze waren echt overal nieuwsgierig naar, elk boutje en moertje werd onderzocht" zeiden de Nederlandse onderzeebootmannen.

Een dergelijke koppeling zou nu tijdens een oefening niet snel meer gebeuren, maar dankzij Bold Monarch 2008 is nu wel zeker dat de Russische reddingsonderzeeboot AS-34 ook NAVO-onderzeebootbemanningen kan redden. De Nederlandse bemanning was destijds erg positief over de Russische inzet, zo vertelden zij aan Alle Hens. De AS-34 voer binnen 15 minuten van de oppervlakte naar de 'gezonken' onderzeeboot en maakte een hele precieze landing op het ontsnappingsluik.

De bemanningsleden van de Dolfijn moesten tijdens die oefening 27 uur onder water wachten op hulp, om een noodsituatie na te bootsen. Na die 27 uur was de luchtkwaliteit volgens de commandant "redelijk".
Behalve een Russische DSRV koppelde ook een Amerikaanse op de Dolfijn en moesten de bemanningsleden op 30 meter een zelfstandige free escape maken via de ontsnappingstoren.

Van Gils & Gasten is vanavond om 2200 uur te zien op Een. BelgiŽ heeft nooit onderzeeboten gehad en hebben daarom een onderzeebootman -via Marineschepen.nl- uit Nederland gevraagd. Van Zaalen is ook geÔnterviewd voor het boek 'In het diepste geheim'.

20:33 uur | woensdag 22 november 2017
Argentijnse marine ontkent dat onderzeeboot is gevonden
De hele ochtend meldden media dat een Amerikaans marinepatrouillevliegtuig de onderzeeboot zou hebben gevonden. De Argentijnse marine ontkent dit: "We hebben nog geen spoor van de San Juan kunnen vinden."
Eerder was er een vlot gezien, maar dat had niets te maken met de onderzeeboot. Verder waren er valse meldingen van witte en rode fakkels.12:22 uur | woensdag 22 november 2017
Onbevestigde berichten dat onderzeeboot is gevonden
Diverse Britse en Argentijnse media melden dat een Amerikaans marinepatrouillevliegtuig op 70 meter diepte een metalen object heeft gevonden dat zou overeenkomen met een onderzeeboot. De berichten zijn niet door de Argentijnse marine bevestigd en er zijn de afgelopen week al de nodige geruchten via diverse kanalen verspreid.

Volgens de grootste Argentijnse krant ClarŪn worden de schepen richting de door de Amerikaanse P-8A aangewezen locatie gedirigeerd om het object beter te kunnen onderzoeken. Een P-8A marinepatrouillevliegtuig heeft diverse middelen om onderzeeboten op te sporen zoals actieve boeien, maar dat zijn geen sensoren om heel nauwkeurig de zeebodem in kaart te brengen. Overigens ontbreekt op de P-8A de Magnetic Anomaly Detector (MAD), waarmee grote stalen objecten aan de hand van magnetisme worden opgespoord. Dat is wel een van de sensoren op de P-3C Orion, de voorloper.
Mocht daarom een contact zijn gesignaleerd, zullen schepen met hun sonars nodig zijn om het contact te identificeren. Het zou ook een wrak van een ander schip of onderzeeboot kunnen zijn.

De tijd dringt. Vanochtend om 1130 uur Nederlandse tijd was het precies een week geleden dat de Argentijnse onderzeeboot ARA San Juan contact maakte met de wal met de melding dat er een probleem was met de batterijen. Niet veel later was er nogmaals contact, dat was tevens de laatste maal dat er iets van de sub werd vernomen.


10:20 uur | woensdag 22 november 2017
Argentijnse krant: "Kortsluiting kwam door zeewater via de snuivermast"
Volgens La Nacion hebben bronnen binnen de Argentijnse marine verklaard dat vorige week kortsluiting is ontstaan in de batterijen van de San Juan doordat zeewater via de snuivermast naar binnen was gekomen. De snuivermast is een soort snorkel die boven het water uitsteekt als de onderzeeboot aan de hand van de diesels de batterijen gaat opladen. Verse lucht wordt naar binnen gezogen en uitlaatgassen kunnen naar buiten worden geblazen.

Als het slecht weer is slaan regelmatig golven over de snuivermast. Dat is geen probleem, want een veiligheidssysteem zorgt ervoor dat er geen water naar binnen komt. Dat kan door een storing wel gebeuren. Begin jaren '70 gebeurde dat bijvoorbeeld bij de nieuwe Zwaardvis een aantal keer. Eťn keer werd dat de boot bijna fataal doordat er heel veel water naar binnen kwam.

Het zeewater kan vanuit de snuivermast niet zomaar in het batterijcompartiment komen, maar aangezien de batterijen onderin de boot staan, is dat wel mogelijk. Dan ontstaat kortsluiting.
Overigens is daarmee niet gezegd dat dat de oorzaak zou zijn van een eventuele ramp. Immers, als er (net als bij de Zwaardvis in 1973), heel veel water binnenkomt is dat op zich al een gevaar voor de onderzeeboot ook als er geen brand of kortsluiting is.

19:00 uur | dinsdag 21 november 2017
Groot Amerikaans materieel arriveert in ArgentiniŽ voor de zoektocht
Met maar liefst negen gigantische vliegtuigen (C-17 en C-5M) die zeventien keer moesten vliegen, werden in een paar dagen tijd mensen en materieel van het Undersea Rescue Command naar ArgentiniŽ gevlogen. Onder de goederen bevind zich de Submarine Rescue Chamber (SRC) en de Pressurized Rescue Module (PRM). De SRC is een soort grijs ei dat vlak is aan de onderzijde zodat deze rechtstandig op een onderzeebootluik gezet kan worden. Met de SRC kunnen zes mensen tegelijk worden gered op een diepte van 260 meter, de PRM is een stuk moderner en groter en kan 16 mensen op maximaal 610 meter redden uit een onderzeeboot.
Behalve deze reddingmiddelen zijn er ook onderwaterdrones met camera's en sonar ingevlogen.

17:28 uur | dinsdag 21 november 2017
Grootste onderzeebootramp: USS Thresher
Er wordt met man en macht gezocht naar de Argentijnse onderzeeboot, het weer is verbeterd, maar nog steeds is de San Juan niet gevonden. De kans dat een ramp zich heeft voltrokken lijkt steeds aannemelijker.

Sinds de onderzeeboot rond 1900 definitief in het arsenaal van marines over de hele wereld werd opgenomen zijn meerdere ongelukken gebeurd. Ongelukken met onderzeeboten doen zich niet vaak voor, onderzeeboten zijn steeds veiliger geworden en reddingsmiddelen zijn beter. Zeker in de beginjaren ging het mis. De onderzeebootramp waarbij de meeste slachtoffers vielen is nog altijd de ondergang van USS Thresher in 1963. Alle 129 bemanningsleden kwamen om het leven toen de Amerikaanse nucleaire onderzeeboot zonk tijdens een diepduik na onderhoud. De boot meldde tijdens de test wat kleine technische problemen terwijl de boot op diepte voer, niet lang daarna verdween de onderzeeboot zonder noodsignaal te hebben uitgezonden.

Nader onderzoek wees uit dat bij het blazen van de ballasttanks op grote diepte ijsvorming optrad waardoor de boot niet meer naar boven kon en zonk. Daardoor zijn latere ontwerpen van onderzeeboten, waaronder die van de Walrusklasse, aangepast zodat die ijsvorming niet meer zou plaatsvinden.

In 2013 bleek uit onderzoek op basis van geheime documenten uit de jaren '60 dat mogelijk een stroomstoring een belangrijke rol had in het ongeluk. Volgens geheime informatie uit hydrofoons (het Amerikaanse SOSUS netwerk) was de Thresher niet volgelopen met zeewater zoals men dacht, maar geÔmplodeerd op 730 meter diepte. Veel dieper dan gedacht. De implosie duurde volgens de data 0,1 seconde. De bemanningsleden hebben daar niets van meegekregen.

16:50 uur | dinsdag 21 november 2017
Kijktip
Vanavond veel aandacht voor de vermiste onderzeeboot op televisie. EenVandaag was op bezoek bij de Onderzeedienst en schreef er alvast dit artikel over. Later vanavond schuift Groepsoudste Onderzeedienst KTZ Herman de Groot aan bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door!11:15 uur | dinsdag 21 november 2017
Weinig tijd over
De hoop op een goede afloopt wordt steeds minder. De San Juan is nu zes dagen vermist en in goede omstandigheden kan de onderzeeboot het in een noodsituatie zeven dagen uithouden op de zeebodem. Er is nog maar weinig tijd over en er wordt men man en macht gezocht.
Familieleden en vrienden van de bemanningsleden wachten op de marinebasis in Mar del Plata op nieuws.

10:24 uur | dinsdag 21 november 2017
Duits marinepatrouillevliegtuig zoekt ook mee
Een P-3C Orion patrouillevliegtuig van de Duitse marine zoekt mee naar de verdwenen Argentijnse onderzeeboot ARA San Juan. De Orions waren eerder in Nederlandse dienst, maar werden verkocht aan Duitsland omdat ze volgens toenmalig minister van Defensie Henk Kamp overbodig waren.

Behalve een Duits vliegtuig, zoekt ook een Frans patrouillevliegtuig mee. De Europese vliegtuigen hebben zich aangesloten bij Argentijnse, Amerikaanse, Britse, Chileense, Colombiaanse, Peruaanse en Uruguayaanse vliegende collega's.

09:13 uur | dinsdag 21 november 2017
Batterijproblemen, hoe zit dat?
De onderzeeboot maakte afgelopen woensdag om 0730 uur lokale tijd (1130 uur NL tijd) contact met de wal en meldde dat er problemen waren met de batterijen. Er was, volgens de Argentijnse marine gisteren, sprake van kortsluiting. Er werd geen melding gemaakt van brand, gewonden of andere problemen. De San Juan was op dat moment bezig met het opsporen van illegale visserij. Het Argentijnse hoofdkwartier gaf opdracht om de operatie af te breken en door te varen naar Mar del Plata, waar de sub zondag werd verwacht. De San Juan meldde in het laatste contact, later die woensdagochtend, dat alles in orde was en zij onderweg waren naar Mar del Plata.

batterijen
De batterijen van de San Juan. (Foto: Tandanor)

Meer is niet over de situatie bekend. De rest is speculatie. Toch is het interessant om kort stil te staan bij de problemen met batterijen. De Argentijnse TR 1700 onderzeeboten beschikt over een groot aantal batterijen: 960 stuks, veel meer dan de iets grotere Walrusklasse. Deze zijn zoals altijd geplaatst onder in de onderzeeboot. Op die batterijen liggen houten planken en monteurs kunnen zich daar kruipend een weg banen.

Kortsluiting in de batterijen kan ontstaan doordat een monteur een bahco laat vallen op een batterij. Dat is heel zeldzaam, maar kan gebeuren. In de jaren '60 is dat een keer op een Nederlandse onderzeeboot gebeurd. De monteur overleefde het incident, maar raakte door de grote steekvlam wel zwaargewond. De San Juan maakte echter geen melding van een steekvlam en/ of gewonden. Een andere optie is dat bij het laden van de batterijen (dat gebeurt als de onderzeeboot boven water vaart of net onder water met een snuivermast boven als uit- en inlaat) een lekkage ontstaat in het koelsysteem waardoor water op de batterijen komt. Een derde mogelijkheid is dat er tijdens het slechte weer een golf zeewater via het torenluik naar binnenkomt (dat is op zich niet ongewoon) of door een defect via de snuivermast, en die uiteindelijk op de batterijen terecht komt. Dat laatste is wel ongewoon, maar niet uit te sluiten. Gevolg: kortsluiting.

Volgens voormalig onderzeebootcommandant Henk Stapel is een mogelijke verklaring voor het feit dat de onderzeeboot eerst melding maakte van alleen kortsluiting, daarna communiceerde dat alles wel was en vervolgens (kennelijk) een groot probleem tegen het lijf liep, dat er plotseling iets ernstigs is gebeurd. Dat kan te maken hebben gehad met de kortsluiting. Volgens Stapel kan er na kortsluiting waterstof ontstaan en als die concentratie te hoog is wordt dat knalgas genoemd. Dan kan er een explosie volgen waardoor de onderzeeboot in een mum van tijd ten onder gaat. Dat is ook de reden waarom er, in ieder geval op NAVO-onderzeeboten, met regelmaat geoefend wordt op dergelijke calamiteiten.

08:50 uur | dinsdag 21 november 2017
Het weer wordt even beter
De zoekende schepen en vliegtuigen hebben het niet makkelijk. De Zuid-Atlantische Oceaan staat bekend als onstuimig zeegebied en dat werd de afgelopen dagen weer bevestigd met golven tussen de vier en zeven meter. Vandaag gaat het beter en nemen golfhoogte en wind af.
Helaas is dat maar voor korte duur. Vanaf morgen en zeker daarna neemt de wind sterk toe en golfhoogtes van negen meter worden verwacht. Zulke weersomstandigheden hebben een enorme impact op de reddingsactie, die al lastig genoeg is in een vlakke zee.

06:50 uur | dinsdag 21 november 2017
Toch geen klopsignalen van onderzeeboot
De Argentijnse marine maakte gisteren bekend dat er signalen waren ontvangen door twee Argentijnse schepen die leken op klopsignalen vanuit de San Juan. Na een aantal uren analyseren werd echter duidelijk dat het om "biologic" moest gaan, dus vissen of garnalen (die laatste maken veel lawaai).

Het bericht was voor het thuisfront van de vermiste onderzeeboot opnieuw een grote klap. Eerder had de Argentijnse marine gesproken over mogelijk zeven ontvangen contactpogingen via satelliettelefoon. Ook dat bleek toch iets anders te zijn.
06:44 uur | dinsdag 21 november 2017
Achtergrond TR 1700 onderzeeboten
Lees meer over de Argentijnse TR 1700 onderzeeboten op deze nieuwe pagina.

18:55 uur | maandag 20 november 2017
Commandant onderzeeboot meldde een defect aan batterijen voor vermissing
Volgens de Argentijnse marine heeft de commandant van de onderzeeboot voor de vermissing melding gemaakt van een defect aan de batterijen. Nadat de commandant die melding had gedaan, kreeg hij de opdracht om naar Mar del Plata op te stomen. Een woordvoerder van de Argentijnse marine zei dat dergelijke defecten vaker voorkomen en dat er geen reden tot bezorgdheid was. Er zou sprake zijn geweest van kortsluiting.
De batterijen zijn tijdens de modernisering vernieuwd. De San Juan heeft, zoals alle dieselelektrische onderzeeboten, lood-zuur batterijen. De TR 1700 onderzeeboten heeft batterijen van het merk Exide Technologies. Ook Zweedse en Franse onderzeeboten maken (of maakten) gebruik van deze batterijen.
Na het contact tussen de San Juan en de wal, was er nog een keer contact. De commandant meldde toen dat het goed ging en de onderzeeboot op weg was naar Mar del Plata.

Het is onduidelijk waarom de Argentijnse marine nu pas melding maakt van het contact tussen de San Juan en de wal, en dat de onderzeeboot problemen had met de batterijen.

17:50 uur | maandag 20 november 2017
Klopgeluiden opgevangen
Vandaag zijn klopgeluiden opgevangen die mogelijk afkomstig zijn van de ARA San Juan. Dat maakte de Argentijnse marine bekend. Een Amerikaanse marineofficier vertelde aan CNN dat twee Argentijnse schepen geluiden hebben gehoord die leken op het slaan op de drukhuid van de onderzeeboot. Aan de hand van de richting waar de klopgeluiden vandaan kwamen is het zoekgebied aangepast.

Geluid draagt onder water enorm ver, dus een bemanning van een gezonken onderzeeboot kan ontdekking vergemakkelijken door met metalen voorwerpen op de drukhuid te slaan.

15:11 uur | maandag 20 november 2017
Argentijnse marine bevestigt: satellietoproepen kwamen niet van de onderzeeboot
De Argentijnse marine heeft bevestigt dat de oproepen middels satelliet, afgelopen zaterdag, niet van de vermiste onderzeeboot ARA San Juan kwamen. Dat werd bekend gemaakt tijdens een persconferentie, na analyse van in totaal 400 signalen die zaterdag werden ontvangen.13:20 uur | maandag 20 november 2017
Marines oefenen regelmatig op ontsnappen uit onderzeeboten
Negen jaar geleden lag onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn op de bodem van het Skagerrak. Net als een Noorse en Poolse onderzeeboot lag de Dolfijn daar voor de onderzeebootontsnappingsoefening Bolf Monarch 2008. 27 uur lag de Nederlandse onderzeeboot op de bodem te wachten. Bemanningsleden ontsnapten uit de onderzeeboot op 30 meter diepte. Daarnaast werd op 80 meter diepte de Russische deep sea rescue vessel (DSRV) gekoppeld aan de Dolfijn. Bemanningsleden stapten over vanuit de Dolfijn op de AS-34. Een primeur. Ook een Amerikaanse DSRV werd gekoppeld op de Dolfijn, dat gebeurde op 140 meter.

Deze oefeningen worden vaker gehouden. De ene keer onder de naam Bold Monarch, de andere keer is het Sorbet Royal of Dynamic Monarch. De meest recente oefening had plaats in oktober 2017, toen werden nabij Turkije gedurende 36 uur bemanningsleden van onderzeeboten gered. Of de Argentijnse marine dergelijke oefeningen houdt is niet bekend.


Video over het ontsnappen uit onderzeeboten.

12:29 uur | maandag 20 november 2017
Geen bericht is niet per se goed bericht
Er is nog geen (bevestigd) teken van de onderzeeboot gekomen. De zeven pogingen om via satelliet verbinding te maken, waar de Argentijnse marine zondag over sprak, zouden volgens latere berichten ook van een andere bron dan de onderzeeboot kunnen komen. Het bedrijf Iridium dat satelliettelefoons maakt heeft verklaard dat de zeven pogingen in ieder geval niet via hun netwerk zijn gedaan. De San Juan heeft een Iridium satelliettelefoon aan boord, of er ook andere satelliettelefoons aan boord zijn wil de Argentijnse marine niet zeggen.

Het ontbreken van een signaal heeft velen de afgelopen dagen hoop gegeven: misschien is er niet veel aan de hand en vaart de onderzeeboot ongedetecteerd door naar de bestemming Mar del Plata. Daar had de onderzeeboot echter al moeten arriveren.
Belangrijker nog is dat men moet realiseren dat een onderzeeboot in nood niet altijd nog een signaal kan afgeven. Meerdere onderzeeboten zijn gezonken zonder ooit een noodsignaal te hebben gecommuniceerd. Een bekend incident bij de Nederlandse marine is het ongeluk met Hr.Ms. Zwaardvis in 1974 toen in een mum van tijd 40 ton zeewater naar binnen spoot door een defect in de snuivermast. De boot zakte van periscoopdiepte razendsnel naar 60 meter. Alleen door heel snel en kundig handelen van de bemanning werd een ramp voorkomen. Had men iets langzamer of anders gereageerd, was de Zwaardvis gezonken zonder nog een noodsignaal te kunnen verzenden.11:16 uur | maandag 20 november 2017
Enorm zoekgebied
Het gebied waar men momenteel zoekt is groot: 482.507 vierkante kilometer.10:00 uur | maandag 20 november 2017
Teruglezen en -luisteren
Gisteren werd ik over de Argentijnse onderzeeboot geÔnterviewd door de NOS ('Waar is de vermiste Argentijnse onderzeeŽr gebleven?') en vanochtend voor BNR Nieuwsradio.09:50 uur | maandag 20 november 2017
Slecht weer belemmert het zoeken
Momenteel staat er een wind van 70 km/ uur in het zoekgebied en zijn de golven 4,5 meter. Dat maakt het zoeken lastig. Allereerst is het zicht minder, maar slecht weer beÔnvloedt ook de prestaties van sonar.
Het goede nieuws is dat het weer wel beter wordt. Na vandaag zullen de wind en golfhoogtes afnemen.

Zoals vaker doen weer valse berichten de ronde, ook over de weersomstandigheden. Op Facebook zijn beelden van een Argentijns marineschip in een storm te zien, met daarbij de vermelding dat dit beelden zijn van de zoekactie. Deze berichten zijn via meerdere accounts geplaatst en veelvuldig gedeeld, het filmpje is ook op YouTube gezet. De beelden zijn uiterst spectaculair, maar wel van jaren terug. Hier het complete filmpje uit 2008.

San Blas
Foto vanaf het bevoorradingsschip ARA San Blas. Naar verluidt is dit een actuele foto, dat is niet bevestigd maar gelet op de golfhoogtes is dat wel aannemelijker dan op de eerder genoemde filmbeelden. (Bron: Facebook.com/Vico.massuh)09:00 uur | maandag 20 november 2017
Britse en Argentijnse schepen werken samen in zoekactie
Met enige regelmaat laait het conflict tussen ArgentiniŽ en Groot-BrittanniŽ over de Falklands/ Malvinas weer op, maar beide landen hebben de strijdbijl even begraven en zoeken gezamenlijk naar de vermiste onderzeeboot. Behalve een C-130 Hercules transportvliegtuig van de Britse luchtmacht zoekt nu ook het arctische onderzoeksschip van de Britse marine, HMS Protector, naar de boot. Dat doet dit Britse schip overigens samen met het Argentijnse onderzoeksschip ARA Puerto Deseado. Beide schepen varen langs de route die de onderzeeboot heeft afgelegd of had moeten afleggen. De Argentijnen varen vanaf het noorden en de Britten vanaf het zuiden. Zo worden beide partijen door deze zoekactie nader tot elkaar gebracht.

09:00 uur | maandag 20 november 2017
Start liveblog

Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Privacy
Adverteren
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Nieuwsoverzicht

Gerelateerde artikelen
Achtergrondinfo San Juan
Zoekactie geÔntensiveerd
Internationale zoekactie
Onderzeeboot vermist