Marineschepen.nl
 
   
 

Schets van de transitie naar de nieuwe vloottransitie
Schets van de overgang van de huidige naar de nieuwe vloot. De donkere balken (blauw en oranje) zijn gebaseerd op jaartallen die zijn genoemd in diverse documenten, de lichtere/ gearceerde balken zijn schattingen. Zij zijn veelal ook gebaseerd op informatie uit documenten van Defensie, maar vaak zijn daar geen exacte jaartallen aan gekoppeld. Alle aantallen van schepen komen overeen met de huidige plannen voor zover bekend, op die van de LPX na. Daarvan zijn geen aantallen bekend. Hier is uitgegaan van een gelijk aantal schepen met die zij gaan vervangen. (Grafiek: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl, bronnen: Afwijkingsrapportage t.o.v. Defensie Projectenoverzicht 2022, B-brief Vervanging Hulpvaartuigen, persbriefing onderzeeboten november 2022, transitiebrief mei 2023) Hoort bij het artikel over de route naar de vernieuwde marine. (Grafiek: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)
Marineschepen.nl

Contact

Over deze site

Adverteren

Doneren
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001