Marineschepen.nl
 
   
 

Marinefoto Maandag voorwaarden

Laatst aangepast: 04-10-2010

Iedereen mag foto's en tekst mailen voor Marinefoto Maandag. Als je foto's mailt verklaar je onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en akkoord bent.Voorwaarden

Ingestuurde foto's zijn minimaal 500 pixels breed en voorzien van begeleidend schrijven met informatie over de foto. De begeleidende tekst is maximaal 200 woorden.

De ingestuurde foto's zijn voorzien van bronvermelding.

De ingestuurde content wordt geen eigendom van marineschepen.nl, maar marineschepen.nl mag en kan de ontvangen content publiceren op internet.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen de zender van de foto's naar marineschepen.nl verantwoordelijk is voor de door de zender gemailde content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

Je verklaart en garandeert dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om de content te publiceren op internet.

Je gaat ermee akkoord dat de content die je verstuurt naar marineschepen.nl geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij je over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op internet te (laten) plaatsen.

Je gaat ermee akkoord dat de content die je verstuurt naar marineschepen.nl geen geclassificeerde of geheime informatie bevat.

Marineschepen.nl kan inzendingen zonder opgaaf van redenen weigeren.

Het staat marineschepen.nl vrij om foto's te verkleinen en teksten in te korten.Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Marinefoto Maandag