Marineschepen.nl
 
   
 

Marinekazerne Amsterdam dicht in 2018


Bericht geplaatst: 14-05-2013

Het Ministerie van Defensie heeft vandaag besloten het bijna 360 jaar oude Marine Etablissement Amsterdam (MEA) te sluiten in 2018. Tot die tijd zullen de eenheden die nu op het MEA werkzaam zijn door Defensie worden overgeplaatst. Alleen een gebouw voor de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Reserve zullen blijven, de Koninklijke Marine verdwijnt uit de hoofdstad.

Dat het Ministerie zelf tot dit besluit komt is verrassend. De opbrengst is minimaal (in het gunstigste geval 4 miljoen euro per jaar) en het MEA is erg nuttig gebleken voor Defensie en voor Amsterdam (Sail, inhuldiging, etc). Bovendien heeft de Koninklijke Marine zelf altijd veel waarde gehecht aan de kazerne waar o.a. Michiel de Ruyter heeft gewerkt. Ook zal de druk van de gemeente Amsterdam minder zijn geweest gezien de enorme leegstand van kantoren naast de kazerne en de problematische situatie met de grond die de stad heeft aangekocht. De sluiting lijkt daardoor vooral symbolisch.


mea
Kapitaalvernietiging van nieuw en oud.

Alle Hens
Vanochtend werd het personeel dat werkzaam is op de Marinekazerne medegedeeld dat de afdelingen die er nu gevestigd zijn (zoals de wervings- en keuringsafdelingen, audiovisuele dienst, etc.) de komende jaren worden verhuisd. Rond 2018 zal het MEA dan verlaten zijn. Voor een groot deel van het militair personeel zal er niet veel veranderen, omdat zij doorgaans om de 3 jaar van functie wisselen. In de 30 gebouwen op de kazerne is echter ook veel burgerpersoneel. Zij zullen in de toekomst mee moeten verhuizen of ander werk moeten zoeken.Met het besluit gaat er ook een stuk geschiedenis verloren. De kazerne was tot 1913 een werf van de marine, waar sinds 1655 marineschepen werden gebouwd. Toen tijdens de Eerste Engelse Oorlog bleek dat de Hollandse schepen niet waren opgewassen tegen de Engelsen -omdat de Hollanders niet vochten met marineschepen maar met bewapende koopvaardijschepen- besloot men echte marineschepen te gaan bouwen.
In de jaren '60 stond de marine delen van de kazerne af aan de gemeente Amsterdam voor onder andere de IJtunnel en werd het magazijn overgedragen aan het Scheepvaartmuseum. In 1962 verscheen in de Alle Hens een mooie bloemlezing over (de route naar) de kazerne.

Verrassend
Voor veel mensen kwam het bericht toch onverwacht, ondanks dat de kazerne al jaren met sluiting wordt bedreigd. Dat had destijds vooral te maken met de wens van diverse politieke partijen in Amsterdam die de grond graag voor veel geld wilden verkopen. Zo zouden er luxe appartementen en mooie kantoren worden gebouwd, maar dat is met het instorten van beide markten niet erg waarschijnlijk meer. In 2011 is -nadat bekend werd dat Defensie moest bezuinigen- zelfs een kijkdag geweest voor belangstellenden om mee te denken over toekomstige projecten.

Aan de andere kant heeft de burgemeester van Amsterdam de afgelopen jaren gepleit voor het behoud van de kazerne als belangrijke ondersteuning voor de stad, en ook heeft de marine niet onder stoelen of banken gestoken de kazerne te willen houden. In het verleden woonde de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten er zelfs om eventuele sluiting hoogstpersoonlijk tegen te kunnen houden.

Volgens Defensie kan met de sluiting 4 miljoen euro per jaar worden bespaard. Op een totaal budget van 7 miljard is dat weinig voor het verlies dat nu geleden wordt. Defensie is sinds enige tijd meer bezig om zichzelf zichtbaar te maken aan het publiek en mist hierdoor een kans dat in de hoofdstad te doen. Met het sluiten van het MEA, verdwijnt de laatste echte defensiekazerne in de grootste Nederlandse stad.

parool
Het Parool van 13 mei over de leegstand aan de oever naast het MEA.

Waarde
Het Parool van gisteren, maandag 13 mei, opende met het bericht dat aan de Piet Heinkade, naast het Marine Etablissement, meer dan tienduizenden vierkante meters kantoren leeg staan. Er worden zelfs kantoren aan die kade gebouwd zonder dat er zicht is op een huurder.
Eerder werd bekend dat Amsterdam de grondprijzen sterk verlaagt omdat het "echt heel slecht gaat" op de huizenmarkt. Er worden nauwelijks nieuwe huizen gebouwd en de grond in bezit van de hoofdstad wordt steeds minder waard.

Of Amsterdam nu plots rijk wordt van de nieuwe grond is onwaarschijnlijk. Ook Defensie zal er op niet veel mee opschieten, want de afdelingen moeten worden verhuisd (terwijl sommige al jaren van reorganisatie naar reorganisatie gaan) en mocht er ooit weer uitbreiding nodig zijn kan het maar moeilijk terugkeren naar de hoofdstad.

Bij deze sluiting zijn er weinig winnaars. Zowel de stad, als de Koninklijke Marine, Defensie en een groot aantal andere gebruikers hebben veel baat bij de kazerne. Met grote regelmaat zijn er kleine en grote evenementen die namelijk vanuit het MEA worden ondersteund. Dankzij een helikopterplatform, een ziekenboeg, afgeschermde omgeving, voetbalveld, haven en een moderne congresruimte is de kazerne hier zeer geschikt voor. Nationale evenementen als Sail, de inhuldiging van Koning Willem-Alexander hadden veel duurder geweest zonder deze mogelijkheden. Kleinere evenementen als de Sinterklaasoptocht en sportdagen van scholen maken er ook dankbaar gebruik van.
Ook de politie gebruikt de kazerne dagelijks als uitvalsbasis van en het naastgelegen Scheepvaartmuseum heeft er een enorm depot.
Defensie zelf heeft er de afdeling die de keuringen verzorgt, waar dagelijks 100 jongeren worden gekeurd voor een baan bij de krijgsmacht. Uitstekend te bereiken, vlakbij het Centraal Station. De voorzieningen kunnen tevens ingezet worden bij rampen in de hoofdstad.De sluiting van het MEA is volgens Defensie nodig in het kader van de bezuinigingen. Of dat echt zo is, is maar de vraag. Het verlies is in ieder geval enorm en -straks in 2018- definitief.
Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
DossiersGerelateerde artikelen
Kazerne in 1952
Wat doet A'dam?
Bezuinigingen sinds '71