Marineschepen.nl
 
   
 

Marinefoto Maandag 49

Bookmark and Share
Laatst aangepast: 05-12-2011

Marinefoto maandag
Sinterklaas wordt als lichte last overgezet naar een S-fregat voor het volgende bezoek.

Heilige lasten
Zolang Sinterklaas wordt gevierd, zolang wordt het ook bij de Koninklijke Marine gevierd. Op kazernes maar ook in het buitenland en...op zee. Geen Nederlands marineschip op zee wordt rond 5 december overgeslagen. Soms komt de Sint aan boord via een sloep, een helikopter of "verschijnt" de goedheiligman ineens op de brug of in één van de verblijven.Maar wat als er meer Nederlandse marineschepen in een verband op zee zijn? Ook de Sint kan maar op één plek tegelijk zijn. Voor deze Sint Nicolaas zat er blijkbaar niets anders op dan via het lichte lastentuig1 naar het andere schip te gaan.

Deze methode is, voor de persoon die overgezet wordt, spectaculair; het uitzicht op de enorme twee schepen is briljant en de golven onder je voeten zijn groot en wild. Maar het is ook enorm spannend, omdat deze methode een waanzinnige opiniepeiling is.
Het is wellicht goed om te vermelden dat de uiteinden van de lijnen die u op de foto ziet, niet zijn "vastgeknoopt" aan beide marineschepen. Nee, de dikke, bovenste lijn (de "wippertros") wordt strak gehouden door 40 mannen en vrouwen op één van de schepen.2 Deze "wipperploeg" vormt een afspiegeling van personeel uit de laagste rangen; matrozen, korporaals en soms adelborsten. Het leven van de "lichte last" ligt letterlijk in de verkleumde handen van de wipperploeg.

En die wipperploeg heeft ook een opinie. Natuurlijk laten ze niemand vallen. Maar ze kunnen wel, als de man of vrouw in kwestie niet zo geliefd is en halverwege de twee schepen bungelt, even -heel even- de wippertros een klein beetje laten vieren. Het kolkende water komt dichterbij en de "lichte last" krijgt last van angstzweet. Maar voor iedereen het doorheeft is de wippertros weer strak en staat de overgezette persoon weer veilig op een stalen ondergrond. De wipperploeg heeft gestemd.

Het overgeven van lichte lasten vindt uiteraard niet alleen op 5 december plaats. De afgelopen decennia zijn vele mensen op deze manier overgezet van het ene naar het andere schip: ministers, leden van het Koninklijk Huis, scheepsartsen, eskadercommandanten, geestelijken, militairen voor uitwisselingstage en aangewezen vrijwilligers.Ook deze Sinterklaas werd overgezet. En hieruit blijkt dat de wipperploeg bestond uit 40 voorbeeldige bemanningsleden, die groot fan zijn van de goedheiligman; de wippertros staat zo strak als een snaar.

De foto is gemaakt in de jaren '80 of '90 op zee. Het fregat op de foto is een S-fregat (mogelijk Hr.Ms. Jan van Brakel of Hr.Ms. Pieter Forisz).

Wat is Marinefoto Maandag?
Iedere maandag staat een briljante, super bijzondere, heel vreemde of zeldzame marinefoto in de spotlights. Of een gewone foto met een bijzonder verhaal erachter. Dat kan een foto zijn uit het heden of verleden. Zolang het maar over de marine gaat!

Klik hier voor eerdere Marinefoto Maandagen.

Heb je zelf foto's, tips of ideeen? Mail ze naar ons! Kijk dan ook even naar deze voorwaarden.

Noten
1. Deze procedure is een vorm van Bevoorrading Op Zee (BOZ) waarbij goederen overgezet kunnen worden. Dat kan munitie zijn, technische onderdelen of grote hoeveelheden eten en drinken. Voor lasten van maximaal 250 kg (waaronder dus personen) wordt het lichte lastentuig gebruikt, voor zwaardere lasten wordt het zware lastentuig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook andere methodes om mensen en goederen over te zetten; bijvoorbeeld met een helikopter, sloep of RHIB, maar die zijn niet altijd voorhanden en het weer/ de seastate laat dit niet altijd toe.
2. De schepen proberen op dezelfde afstand te blijven, maar door de enorme krachten die door het water wordt uitgeoefend, is dat bijna onmogelijk. Mensen kunnen snel de lijn straktrekken of laten vieren. Ook in noodsituaties kunenn de lijnen snel worden losgelaten. Beide lijnen worden door mensen vastgehouden: de bovenste lijn blijft strak, en met de onderste wordt de last naar het andere schip verplaatst.Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Marinefoto Maandag overzicht

Gerelateerde artikelen
Franse lasten