Marineschepen.nl
 
   
 

Vice-admiraal Rob Kramer nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten


Door: Jaime Karremann
Bericht geplaatst: 22-09-2017 | Laatst aangepast: 22-09-2017


Vice-admiraal Rob Kramer is sinds vanmiddag Commandant Zeestrijdkrachten. Kramer nam het commando over van luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk, die drie jaar de baas was van de marine. De nieuwe CZSK belooft de mens centraal te stellen, onder andere door meer balans te brengen en aantrekkelijkere vaarprogramma's.

Verkerk Kramer
De vertrekkende LGENMARNS Verkerk staat bekend om zijn gevatte toespraken, zijn opvolger VADM Kramer weet echter eveneens zijn toehoorders te vermaken. (Foto: Defensie)

Op een paar dagen na drie jaar geleden nam LGENMARNS Rob Verkerk het commando over van vice-admiraal Borsboom. "Ik heb u die dag beloofd dat ik ervoor zou zorgen dat u weer fluitend over de Moormanbrug kon fietsen. Ik heb er gelukkig niet bij gezegd welke kant op," grapte Verkerk vanmiddag. De voormalig vlootvoogd was als altijd openhartig en zei dat hij de problemen de afgelopen drie jaar niet volledig heeft weten op te lossen. "De jarenlange bezuinigingen hadden een dieper gat geslagen dan ik had voorzien. U heeft last van schaarste, operationele- en technische veroudering en de soms onnavolgbaar gefragmenteerde bedrijfsvoering binnen Defensie. Daarnaast duurt het ingezette herstel langer dan verwacht."Waardering
Deze constatering was overigens niet nieuw. Verkerk heeft sinds zijn aantreden keer op keer gewezen op de uitdagingen waar de marine voor staat, zowel intern als extern. In interviews, toespraken en tweets wees de luitenant-generaal door de jaren heen op o.a. de dreiging vanuit Rusland en de uitblijvende investeringen in nieuwe marineschepen. Afgelopen december zei de toenmalig Commandant Zeestrijdkrachten nog dat het niet zo goed gaat met de marine. Voor deze open manier van communiceren kreeg Verkerk binnen de marine veel waardering.

Ondanks de moeilijke omstandigheden bleef de marine(man/ -vrouw) toch vele taken volbrengen. Verkerk somde vanmiddag een aantal voorbeelden op van wat de afgelopen drie jaar was gedaan: 125 koopvaardijschepen door gevaarlijk gebied begeleid door militaire beveiligingsteams, 60 keer militaire bijstand in Nederland door marine-duikers, 20.000 kg drugs onderschept in het Caribisch Gebied, 75 explosieven geruimd op de Noordzee door de Mijnendienst, 4.600 reddingen door de Kustwacht, de Hydrografische Dienst bracht meer dan 114.000 zeemijlen in kaart (ruim 5 keer de omtrek van de aarde) en mariniers brachten 527.000 dagen in het voorterrein door.

Zoals vaker waarschuwde Verkerk opnieuw voor al te grote zuinigheid op gebied van defensie en in het bijzonder de marine: "Kunnen wij onze huidige status als financiŽle meelifter in ons bondgenootschap werkelijk blijven veroorloven? Ik denk van niet. Ter illustratie: we geven in Nederland jaarlijks meer geld uit aan ziekteverzuim door overgewicht dan aan de marine. We moeten bijdragen aan een collectieve inspanning naar rato van onze economische draagkracht. Dat is niet meer dan passend. Als geen ander zijn we namelijk voor onze vrijheid en welvaart van bondgenoten afhankelijk. Om van hun hulp verzekerd te blijven, moeten we ook zelf een proportionele bijdrage leveren. Ik weet dat een begin is gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. Blijf waakzaam en alert, Nederland."

Verkerk ridder
LGENMARNS Verkerk kreeg uit handen van de minister van Defensie de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. (Foto: Defensie)

De mens
In de toespraak van Kramer was minder aandacht voor de dreigingen van buitenaf en de noodzaak van vervanging van schepen. Kramer richtte zich vooral op de mens: "Mijn drie speerpunten zijn de mens, de mens en ... de mens. Jullie marine mannen en vrouwen, militairen en burgers, staan de komende jaren centraal in mijn prioriteitenlijst. (...) Nu hoor ik jullie denken: mooie woorden en mooie beloften maar eerst zien en dan geloven."

Kramer legde uit langs drie paden verbetering te willen brengen: balans, perspectief en ruimte. De vice-admiraal wil een evenwichtigere vaar-wal verhouding en het verminderen van de druk op het Korps Mariniers. Behalve meer tijd voor onderhoud en het versterken van de reserves, denkt Kramer aan bemanningswisselingen tijdens 'deployments' van een schip, zodat schepen langer weg kunnen zijn zonder dat de bemanning vele maanden langer van huis is.Opvallend is bovendien het plan van "het aantrekkelijker maken van vaarprogramma's die aansluiten bij zowel onze taak als 'warriors' als onze taak als diplomaat." Kramer legde niet verder uit wat hij hiermee bedoelde, maar bekend is dat velen bij de marine gaan werken om wat te zien van de wereld. Door bezuinigingen, een kleinere vloot en meer taken, is de marine er de afgelopen jaren echter niet meer in geslaagd om lange reizen te maken, anders dan behorende bij de anti-piraterij operaties en inzet in de West. Zr.Ms. Tromp was tien jaar geleden het laatste Nederlandse marineschip dat een lange reis maakte, genaamd Global Enterprise, (mede in het kader van Ballistic Missile Defense-tests bij HawaÔ). De laatste lange eskaderreis heeft zeventien jaar geleden plaatsgevonden. Het is echter niet gezegd dat Kramer ook echt doelde op een nieuwe lange reis, bestaande inzet zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor bemanningsleden door interessante havenbezoeken na bijvoorbeeld een ernstinzet.

Behalve de verwachting dat dankzij een nieuw regeerakkoord er licht aan het eind van de tunnel schijnt op gebied van arbeidsvoorwaarden, sprak Kramer ook uit dat hij wil streven naar maatwerk op gebied van peroneelsbeleid. "Dat betekent een verschuiving naar het geven van een verdere doorkijk in de toekomstige plaatsingen en het stoppen van rondpompen van personeel. Dat is echt noodzakelijk om het vertrouwen van onze mensen en het besef dat het om hen gaat terug te winnen. Om dit te bereiken moeten we goed kijken naar onze huidige P&O systematiek (...)"

Kramer wees, net als Verkerk in de afgelopen periode, op de regeldruk en bureaucratie bij Defensie: "Op volle zee en in het veld hebben we de ruimte, daar voelen we ons thuis en gedijen we goed. Daar weten we verantwoordelijkheden te delegeren tot op het laagst mogelijke niveau en werken we altijd slagvaardig en effectief. Aan de wal schieten we de laatste jaren te vaak in een kramp en gaan we gebukt onder regeldruk, bureaucratie en onduidelijke scheiding van verantwoordelijkheden." Kramer wil meer ruimte creeŽren.Uitdagingen
Hoe belangrijk de focus op de mens ook is, de nieuwe CZSK krijgt net als zijn voorganger te maken met de nodige internationale en materiŽle uitdagingen. Tijdens de bewindsperiode van Kramer moet vaart worden gemaakt met vele vervangingsprojecten, om te beginnen de vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten en mijnenjagers.

Een minder gewichtige, maar daarom niet minder lastige uitdaging, is het opvolgen van Verkerk op Twitter, zo liet Kramer aan Verkerk weten: "Altijd scherp, altijd inhoudelijk, soms stevig, soms op en soms over het randje. Maar altijd vanuit een oprecht gevoel van trots en betrokkenheid bij de Koninklijke Marine die jij meer dan 39 jaar zo loyaal hebt gediend." Verkerk heeft op Twitter meer dan 7.000 volgers en zag zijn tweets met regelmaat in de media aangehaald worden. De laatste keer was deze week toen de luitenant-generaal der mariniers de kritiek van de premier van Sint-Maarten afdeed als "klinkklare onzin".

Desondanks beloofde Kramer om "net zo trouw te Twitteren" als Verkerk dat deed.

VADM Kramer begon in 1981 bij de Koninklijke Marine en voer op fregatten en mijnenjagers. Kramer was in 2008 commandant van Zr.Ms. Evertsen toen dat schip als eerste Nederlandse marineschip voor de Somalische kust werd ingezet tegen piraterij en voor bescherming van schepen van het World Food Program. Van 2014 t/m 2016 was Rob Kramer commandant van de Netherlands Maritime Force en was ruim een jaar Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten.comments powered by Disqus


Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Privacy
Adverteren
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Nieuwsoverzicht

Gerelateerde artikelen
Commandant Zeestrijdkrachten