Marineschepen.nl
 
   
 

Civiele samenwerking op de Marinehaven

Bookmark and Share
Bericht geplaatst: 06-07-2012

Imtech en Nedinsco zijn de eerste commerciŽle bedrijven die zich gaan vestigen op het terrein van de marinehaven in Den Helder.
Dit gebeurt in het kader van het civiele medegebruik van dit Defensieterrein. Defensie zet met de samenwerking met de Gemeente Den Helder, maritieme opleidingsinstituten en het bedrijfsleven een concrete stap in de richting van het beter benutten van economische groeimogelijkheden van Nederland als maritiem handelsland.

Terwijl ingrijpende bezuinigingen ten koste gaat van banen bij onder andere de marine, levert de vestiging van nieuwe bedrijfsactiviteiten honderden nieuwe banen op in de Helderse regio. Al zijn die banen niet zondermeer inwisselbaar.


Nieuwe Haven Den Helder
De Nieuwe Haven, de thuisbasis van de Koninklijke Marine, ligt vooral vol tijdens de Marinedagen. Het tweede schip van links is een Bay klasse LPD, van de Britse marine. De marinehaven biedt dus ruimte aan civiele bedrijven voor intensievere samenwerking. (Foto: Defensie)

Imtech is een technische dienstverlener op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw. Nedinsco produceert hoogwaardige optische apparatuur en mechanische en electronische sensorsystemen, zoals camera's en periscopen.

Samen slagvaardig
Wie denkt dat 'Samen Slagvaardig' een PR-kreet is van de marine, heeft gelijk. Dat dit het thema is van de Marinedagen laat zien waar jarenlang diep snijden in de oorlogsvloot en het personeelsbestand van ons oudste krijgsmachtdeel nog meer toe leidt. De nagenoeg lege 'Defensiehaven' (verder door ieder normaal mens gewoon nog steeds de Marinehaven genoemd), de kades, apparatuur en (na de braindrain achtergebleven) kennis van Defensie kunnen nu inderdaad beter worden benut. Dat blijkt ook uit het onlangs opgeleverde rapport van de in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie gezamenlijk ingestelde Task Force 'Civiel Medegebruik Defensiehaven Den Helder'.Kansen op zee en in de Noordkop
Het verhaal is serieus te nemen. De Noordkop is al jaren een krimpregio en de stad Den Helder heeft een economische impuls hard nodig. Hillen is goed bekend met de ambitieuze visie van de marinestad van Nederland om van Den Helder een 'international center of competence' te maken op het gebied van defensie, maritieme instandhouding (hoogwaardig onderhoud aan schepen en installaties), offshore supply en logistieke en materiŽle dienstverlening. Terecht wordt gesteld dat Nederland als maritieme handelsnatie beschikt over internationaal erkende expertise op het gebied van kustverdediging (dijken, stormvloedkeringen, etc.), havenaanleg, zeetransport, olie- en gaswinning op zee. En ook (nog steeds) op gebied van het bouwen, onderhouden en bergen van schepen. Niet in de laatste plaats geldt dit ook voor het bouwen en onderhouden van marineschepen, van oudsher een exportproduct waarvoor de Koninklijke Marine als 'leader firm' en 'role model customer' ook met verve een deel van de marketing doet.

Wie bedenkt dat er steeds meer hoogwaardige infrastructuur in zee terechtkomt, realiseert zich dat het economische belang van het maritieme domein de komende jaren nog verder toe zal nemen. In aanvulling op olie- en gaswinning ter zee, verschijnen er windparken die een groter deel van onze energievoorziening voor hun rekening gaan nemen. Er worden nog altijd onderzeese pijpleidingen aangelegd, maar vooral ook veel transcontinentale communicatiekabels. Tussen de 80% en 90% van de wereldwijde goederentransporten gaan over zee en analisten gaan uit van een verdere groei van het containervervoer per schip. Klimaatveranderingen zorgen behalve voor meer natuurrampen in kustgebieden ook voor alternatieve (kortere) scheepvaartroutes tussen Europa en bijvoorbeeld AziŽ, zoals door de Noordelijke IJszee.

Dat de Koninklijke Marine actief de samenwerking intensiveert met andere overheidsdiensten, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en ondernemingen is daarom ook volstrekt logisch. De organisatie beschikt inderdaad over een schat aan actuele en relevante hoogwaardige kennis over het maritieme domein. De marine beschikt nog steeds over varende middelen en mensen die succesvol worden ingezet om wereldwijd contacten te onderhouden, directe Nederlandse betrokkenheid te onderstrepen, lokale inlichtingen te verzamelen. En als legitieme gewapende macht kan en mag de Koninklijke Marine bijdragen leveren in de bestrijding van piraterij, drugshandel, illegale wapenhandel, mensensmokkel, grootschalige georganiseerde misdaad en terrorisme. Stuk voor stuk sectoren van de wereldeconomie waar nog stevige groei in zit.

Somalie marine
Om samen slagvaardig te zijn, moet ook de marine zelf nog slagvaardig zijn. (Foto: Defensie)

Samen kan niet zonder de marine
Dat 'Samen Slagvaardig' vertaald kan worden naar de lokale economie van Den Helder mag met de aanwezigheid van een diepzeehaven, een maritiem vliegveld, onderhoudscapaciteit, civiele en militaire maritieme opleidingen en op zee gerichte bedrijfsactiviteiten gerust serieus worden genomen.

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de samenwerking alleen succesvol kan zijn als ook de zelf marine nog serieus genomen kan worden. Deze unieke stappen konden weliswaar gezet worden nu de Helderse haven bijna leegbezuinigd is, maar de Nederlandse maritieme bedrijven hebben alleen wat aan deze samenwerking als er een stevige partner naast staat.

Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Dossiers
Marine in cijfers
Anti-piraterij SomaliŽ
Analyse Venezuela

Gerelateerde artikelen
De maritieme oplossing
Hoeveel kost Defensie?