Marineschepen.nl
 
   
 

De taken van de Koninklijke Marine

Bookmark and Share
Laatst aangepast: 05-11-2009

In de huidige veiligheidssituatie is geen sprake meer van een directe bedreiging van Nederland of van één van de NAVO bondgenoten. Maar dat betekent niet dat er geen marine of defensie meer nodig is. In vredestijd is het optreden van de Koninklijke Marine en haar bondgenoten gericht op het beschermen van internationale handel, het voorkomen van een gewapend conflict of in geval van een conflict, op het scheiden van de strijdende partijen. Marineschepen kunnen zonder grenzen te overschrijden voor langere tijd overal ter wereld zelfstandig optreden in de internationale wateren. Marineschepen zijn dan ook bij uitstek geschikt voor de inzet bij crisisbeheersing en vredesbewarende operatie in kustwateren.Daarbij kunnen eenheden van het Korps Mariniers worden ingezet voor het uitvoeren van bijvoorbeeld amfibische landingen, maar ook dieper landinwaarts zoals in Eritrea en Ethiopië, Irak, Afghanistan en Tsjaad. Het operen dicht bij land houdt in dat zeestrijdkrachten meer dan voorheen worden betrokken bij gecombineerde acties op en boven land. Fregatten van de Koninklijke Marine maken permanent deel uit van de NAVO eskaders Standing Naval Maritime Group 1 en 2 (SNMG 1 en SNMG 2). Mijnenbestrijdsvaartuigen maken permanent deel uit van het NAVO flottielje.

Eenheden van de Koninklijke Marine inclusief het Korps Mariniers hebben reeds velen malen hun waarde bewezen bij vredesbewarende en humanitaire operaties voor de Verenigde Naties.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische marine heeft ertoe geleid dat de eenheden van beide landen sinds 1 januari 1996 onder operationeel gezag staan van de Admiraal BENELUX en dat de leiding hiervan geschiedt vanuit het gemeenschappelijke Maritiem Hoofdkwartier Admiraal BENELUX in Den Helder.

De Koninklijke Marine draagt ook zorg voor de bescherming van het het grondgebied en de wateren rond de Nederlandse Antillen en Aruba. De operationele leiding van de kustwacht in Nederland en in het Caraïbisch gebied berust bij de Koninklijke Marine.

Taken voor de kustwacht zijn onder meer : opsporen en redden van drenkelingen, handhaven van wetgeving met betrekking tot het scheepvaartverkeer visserij-inspectie controleren op milieu overtredingen en bestrijden van illegale activiteiten zoals drugssmokkel. Verder is de marine belast met het opruimen van explosieve zoals zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Ten slotte voert de marine hydrografische en oceanografische metingen uit voor het vervaardigen van zeekaarten.
Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
De zee en haar betekenis
Taken van de marine
Korps Mariniers
Mijnendienst
Onderzeeboten
Dienst der Hydrografie

Marine uniformen
Rangen en standen

Gerelateerde artikelen
Marine in cijfers
De maritieme oplossing