Marineschepen.nl
 
   
 

De zee en haar economische betekenis

Bookmark and Share
Laatst aangepast: 02-11-2011

Over de zee en haar economische betekenis
Het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water. Oceanen en zeeŽn vormen de belangrijkste verbindingswegen tussen landen en continenten. Meer dan 80% van het wereldtransport vindt plaats over zee. Ook als bron van eiwitrijk voedsel en vindplaats van bodemschatten als gas en aardolie is de zee van grote betekenis. Grondstoffen uit de hele wereld en producten afkomstig van het Continentale Plat in de Noordzee, worden in Nederlandse bedrijven verwerkt voor binnenlands gebruik en voor de export. Nederland is sterk afhankelijk van de zee: onze kleding, televisies, eten, boeken en benzine komen naar ons land met schepen. Ook de economie is afhankelijk van de handel over zee: door de centrale ligging is ons land de poort naar het Europese achterland. Zonder verdediging te zee kan ons land eenvoudig worden afgesneden van de handel.Bescherming van de zee
De zee is vrij: in internationale wateren mag iedereen, zonder vooraf toestemming te vragen, varen. Nederland is zo afhankelijk van deze vrije zee dat ons land binnen een aantal weken volledig tot stilstand zal komen als transport over zee niet meer mogelijk zou zijn.
Maar ook het leven op aarde zelf is afhankelijk van een gezonde zee. Niet alleen als voedselbron voor de mens, maar ook voor een gezond ecosysteem is de zee onmisbaar.

Het beschermen van de zee is daarom een belangrijke voorwaarde voor de (Nederlandse) samenleving. De Koninklijke Marine levert een belangrijke bijdrage. Dit is terug te zien in bijv. het beschermen van handelsschepen tegen piraten, het beschermen van het milieu op zee, het voorkomen dat landen de vrije zee zichzelf toeŽigenen.Aan de andere kant zijn er mensen en organisaties die de zee willen misbruiken, bijvoorbeeld voor drugstransporten. De Koninklijke Marine draagt bij aan de bestrijding hiervan.Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
De zee en haar betekenis
Taken van de marine
Korps Mariniers
Mijnendienst
Onderzeeboten
Dienst der Hydrografie

Marine uniformen
Rangen en standen

Gerelateerde artikelen
De maritieme oplossing
Anti-piraterij SomaliŽ