Marineschepen.nl
 
   
 

Marineluchtvaart-geschiedenis leeft voort in Valkenburg
In de vorige eeuw telde Nederland diverse marinevliegkampen. De meeste daarvan bleven slechts enkele tientallen jaren in gebruik. Het bekendste nog bestaande met de marine geassocieerde vliegveld is De Kooy bij Den Helder. Een ander marinevliegkamp dat langer dienst deed, was dat bij het Zuid-Hollandse Valkenburg. De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg houdt het lokale marineluchtvaart-verleden in stand.

MVKV
P-3C Orion marinepatrouillevliegtuigen op Marinevliegkamp Valkenburg. (Foto: NIMH)

Marineluchtvaartdienst
De historie van Nederlandse marinevliegvelden is vanzelfsprekend nauw verbonden met de Marineluchtvaartdienst (MLD). Dit onderdeel van de Koninklijke Marine werd opgericht in augustus 1917. Het merendeel van de door de marine gebruikte vliegvelden opende rond dezelfde tijd. Onder meer de marinevliegkampen Schellingwoude bij Amsterdam, De Mok op Texel en De Kooy werden tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd en geopend. Terwijl de MLD tot juli 2008 bestond, raakten de meeste marinevliegvelden al rond 1945 in onbruik. Dit had veelal te maken met de verwoestingen waaraan ze in de Tweede Wereldoorlog waren blootgesteld.Duitse bezetting
Het voormalige vliegveld Valkenburg viel een ander lot ten deel. Dit voor militaire doeleinden bestemde vliegkamp werd vanaf april 1939 aangelegd. Toen de Duitsers het vliegveld in mei 1940 bezetten, wisten ze niet dat het nog niet gereed was. Het is te hopen dat de Duitsers die er hun voertuigen parkeerden over een goede, goedkope autoverzekering beschikten. Verschillende Duitse transportvliegtuigen die er landden, zonken in ieder geval deels weg in de drassige bodem. De overige Duitse militaire piloten die op Valkenburg wilden landen moesten noodgedwongen uitwijken naar het nabijgelegen strand. In de zomer van 1940 bouwden de Duitsers vliegkamp Valkenburg af en namen het in gebruik.

Marinevliegkamp Valkenburg
Na de oorlog was vrijwel geen enkel Nederlands marinevliegveld meer intact. Daarop werd besloten om het militaire vliegveld bij Valkenburg over te dragen aan de MLD. In oktober 1947 werd de naam ervan gewijzigd in Marinevliegkamp Valkenburg. De daaropvolgende decennia was het verantwoordelijk voor het onderhoud van de vliegtuigen van het vliegkampschip Karel Doorman (R81). Overigens zijn er, sinds Doorman in 1942 sneuvelde, vier marineschepen en een fregatklasse naar hem vernoemd. Toen de R81 in 1968 uit de vaart werd genomen, werd Valkenburg een belangrijke basis voor marinepatrouillevliegtuigen zoals Neptunes, Atlantics en tot slot de P-3C Orion-vliegtuigen van de MLD.

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg
Vanaf 1990 functioneerde Marinevliegkamp Valkenburg tevens als regeringsvliegveld. Talloze buitenlandse staatshoofden arriveerden hier, om vervolgens door te reizen naar Den Haag. In 2006 sloot het vliegveld vanwege bezuinigingen en moet het vliegkamp te Valkenburg plaats maken voor woningen. De geschiedenis van het marinevliegkamp wordt in leven gehouden door de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg. Dankzij sponsoring verwierf de stichting de voormalige telefooncentrale van het vliegkamp. In de nabije toekomst wordt deze opengesteld als expositieruimte. Hierin wordt het verleden middels zeven thema's belicht. Onder meer de oorlogsjaren, het Karel Doorman-tijdperk en de periode dat er maritieme patrouillevliegtuigen waren gestationeerd komen aan bod.

Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
De zee en haar betekenis
Taken van de marine
Korps Mariniers
Mijnendienst
Onderzeeboten
Dienst der Hydrografie

Marine uniformen
Rangen en standen

Gerelateerde artikelen