Marineschepen.nl
 
   
 

Grote zorgen toekomst Koninklijke Marine


Bericht geplaatst: 19-03-2016 | Laatst aangepast: 19-03-2016

In twaalf jaar tijd zijn behalve 4 onderzeeboten, ook 19 andere marineschepen dringend aan vervanging toe. Maar investeringen worden steeds uitgesteld. Zo wordt gesproken over het verder uitstellen van de vervanging van de M-fregatten, maar de huidige fregatten maken in een conflict geen schijn van kans. Dat schrijft de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) in het Marineblad.

Van Speijk
M-fregat Zr.Ms. Van Speijk lanceert een NATO SeaSparrow missile (NSSM). Ondanks de recente moderniseringen zijn de wapensystemen niet vernieuwd. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

Zorgen
De KVMO maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Koninklijke Marine en de Nederlandse maritieme industrie. Dat de komende jaren besloten moet worden over vervanging van vrijwel de gehele vloot, is wel bekend (zo schreef Marineschepen.nl vorig jaar over de boeggolf aan vervangingen). Maar ook in het afgelopen jaar zijn bezuinigingen niet teruggedraaid en is pas afgelopen week een voorzichtig begin gemaakt met de vervanging van onderzeeboten.In het Marineblad, dat sinds gisteravond op de website van de KVMO staat, schrijft de vakbond dat als "er geen oplossing wordt gevonden voor het budgettaire probleem kan de huidige (budget-) vervangingsproblematiek verstrekkende gevolgen hebben voor de Koninklijke Marine."

Daarnaast voorziet de KVMO dat zonder investeringen ons land "op zee gemarginaliseerd" zal worden en de ondergang van de "Nederlandse innovatieve technologische hoogwaardige maritieme industrie".

marineblad
Cover van het Marineblad van maart 2016. (Bron: KVMO.nl)

"Nu al sterk verouderde M-fregatten maken bij conflict geen schijn van kans"
De lijst met te vervangen schepen is lang. De gesprekken over onderzeeboten zijn op gang gekomen, maar de KVMO verwacht dat de eerste nieuwe onderzeeboot niet eerder dan in 2027 in dienst kan komen. De huidige boten zijn dan 37 jaar en de kosten om die nog in de vaart te houden zijn dan explosief gestegen, zegt de KVMO. Dat geld had beter aan het vervangingsprogramma besteed kunnen worden.

In de huidige planning worden de M-fregatten vervangen als zij zo'n 31 jaar in dienst zijn. "In de wandelgangen wordt echter geopperd de vervanging uit te stellen," zo staat in het Marineblad. "Dat is in de huidige veiligheidscontext voor een innovatief technisch hoogwaardig en rijk land onacceptabel," schijft de KVMO, "want bij daadwerkelijke inzet hebben de schepen met hun nu al sterk verouderde wapensystemen geen schijn van kans."

De sterk verouderde wapensystemen waar de KVMO op doelt zijn bijvoorbeeld de NATO Sea Sparrow missiles. Dat zijn raketten voor luchtverdediging en stammen uit de jaren '70; o.a. het gebruik van vinnen maakt dat de projectielen niet wendbaar genoeg zijn om de moderne antischeepsraketten uit te schakelen. De opvolger, ESSM, is al sinds het begin van deze eeuw in gebruik op de LCF'en, maar moet inmiddels ook vervangen worden.Lees ook: Overzicht van bezuinigingen op de marine sinds 1971Ook de LCF'en verouderen en in het beperkt instandhoudingsprogramma dat voor deze fregatten is opgesteld, wordt geen rekening gehouden met moderne Russische en Chinese wapens.

De vakbond herinnert de lezer er bovendien aan dat er al sinds 2002 geen fregat meer voor Nederland is gebouwd. Dat is nu 14 jaar geleden, maar dat kan volgens de KVMO wel 30 jaar worden. Dat maakt het binnenhalen van buitenlandse orders erg moeilijk.

cijfers marine
Overzicht van het aantal Nederlandse marineschepen sinds 1945. De Nederlandse vloot bestaat nog uit 28 schepen. 23 zijn de komende jaren aan vervanging toe. (Beeld: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

boeggolf aan vervangingen
De vervanging van Nederlandse marineschepen moet ruwweg plaatsvinden tussen 2025 en 2035. Dan is de conclusie eenvoudig: tussen 2015 en 2025 moet aan deze projecten begonnen worden. (Beeld: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl)

23 schepen in 12 jaar
Het Marineblad behandelt nog meer schepen die aan vervanging toe zijn vanaf 2023. In totaal gaat het om 23 nieuwe marineschepen (incl. onderzeeboten) die van 2023 t/m 2035 voor het eerst moeten gaan varen. Zij moeten de komende jaren dus besteld worden.

Op dit moment bestaat de Nederlandse vloot uit 28 marineschepen (excl. sleepboten, etc).

Tot 2023 zal er sowieso geen nieuw Nederlands marineschip kunnen worden opgeleverd. Andere landen blijven wel innoveren en investeren, zo benadrukt de KVMO.

Vervanging van marineschepen levert Nederland volgens de vakbond echter geld op. Het noemt de M-fregatten als voorbeeld: "Voor elke Euro die men in de M-fregatten stopte heeft men uiteindelijk één Euro en vierendertig cent aan belasting terug gekregen."

De KVMO pleit daarom voor een 'Deltaplan voor Defensie'.comments powered by Disqus


Marineschepen.nl
Contact
Over deze site
Privacy
Adverteren
Blijf op de hoogte via:

Twitter

Facebook

Instagram

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Sinds 13 augustus 2001Menu
Nieuwsoverzicht

Gerelateerde artikelen
Boeggolf aan vervangingen
Bezuinigingsoverzicht vanaf '71
M-fregatten
Nieuwe onderzeeboten